Česká verze English version Homepage Kontakty Plemenná kniha webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (592)
Legislativa (227)
Šlechtění (328)
Výběry býků (447)
Výstavy (398)
Zdraví (253)
Pozvánky (516)
Zajímavosti (338)
Ze svazu (624)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Plemenná kniha
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Nový systém výplaty škod způsobených predátory

19.02.2019,  Kamil Malát  

Ministerstvo životního prostředí v návaznosti na jednání se zástupci zemědělských, resp. chovatelských organizací a také zástupců myslivců připravilo návrh tzv. Péče o vlka. Návrh aktuálně obdrželo k vnitřnímu připomínkování Ministerstvo zemědělství. Poté proběhne finální schvalování dokumentu. Materiál mj. počítá i se zefektivněním vyplácení náhrad za škody způsobené tímto predátorem. V současnosti škody působené vlkem na zdraví nebo životě fyzických osob, na vyjmenovaných domácích zvířatech včetně psů sloužících k hlídání těchto zvířat, hradí dle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy stát prostřednictvím krajských úřadů.

Zákon definuje podmínky, kdy a jakým způsobem je možné žádat o náhradu škody. Bohužel zákon v současnosti chovatelům neumožňuje poskytnout náhradu za některé vzniklé vícenáklady, např. náklady za kafilérii a veterinární posudek, nebo škody způsobené na méně obvyklých druzích hospodářských zvířat (pštros, farmové chovy jelenovitých atp.). Problematická je také výše vyplacené náhrady a nejednotnost stanovení ceny chovaného zvířete.

Náplň opatření:

a) Vytvořit a pravidelně aktualizovat ceníky hospodářských zvířat, v rámci těchto ceníků hodnotit plemenná, chovná, jatečná zvířata a gravidní jedince tak, aby bylo možné jednotným způsobem vyplácet výši náhrad, zavést vyplácení náhrad škod na dalších druzích hospodářských zvířat, včetně registrovaných farmových chovů zvěře (jelen, daněk, muflon, sika) nebo zájmových chovů povolených a kontrolovaných Krajskou veterinární správou příslušného kraje.

b) Zavést vyplácení náhrad škod za vykázané vícenáklady za veterinární posudek (s omezením případů, kdy bude nezbytný), za kafilerii, dodatečné náklady za kafilerii při pozdějším úhynu následkem předchozího útoku šelmy, nebo výdaje za ztracená zvířata, která utečou následkem útoku (v případě jejich dostatečné chovatelské evidence, registrace).

c) Zabezpečit náhrady za škody, u kterých není jasné, zda byly způsobeny vlkem nebo psem.

d) Zavést jednotný systém šetření škod v rámci celé ČR – optimálně prostřednictvím jedné organizace (AOPK ČR) tak, aby došlo k omezení počtu zapojených subjektů a urychlení procesu šetření a přiznání náhrad škod. Organizovat pravidelná školení pro pracovníky, kteří šetří škody, a poskytovat aktuální informace dostupné hospodařícím subjektům.

V případě nového výskytu vlků mohou být během stanovené přechodné doby škody v těchto oblastech hrazeny také v případě, kdy v přechodné době ještě nebyla k dispozici odpovídající ochrana. Po uplynutí přechodné doby je odpovídající ochrana zvířat předpokladem k nároku na náhradu škody.

*******************************************************************************

Související články:

Náhrady škod způsobených chráněnými živočichy
Vyšší náhrady za škody způsobené vlkem
MŽP mění ceník náhrad za škody vlkem a rysem
Pozice Copa-Cogeca k situaci velkých predátorů
Jednání k problematice výskytu vlků
Počty vlků se zvyšují, usmrcení mláďat rovněž
Nové dotační výzvy MŽP k ochraně stád před šelmami
Dotace z MŽP k ochraně stád před šelmami
Vlci se vracejí do Čech, farmářům způsobují škody
Škody způsobené zvláště chráněnými živočichy
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WA.cz