Česká verze English version Homepage Kontakty Plemenná kniha webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (579)
Legislativa (225)
Šlechtění (314)
Výběry býků (417)
Výstavy (375)
Zdraví (249)
Pozvánky (477)
Zajímavosti (318)
Ze svazu (580)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Plemenná kniha
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Termín pro podání dotace na welfare 2019 se blíží

23.10.2019,  Kamil Malát  

Podávali jste na jaře letošního roku předběžnou žádost na dva dotační tituly na welfare skotu bez tržní produkce mléka (ošetřování paznehtů a eliminace obtížného hmyzu)? Pak musíte nejpozději do konce října podat na regionální pracoviště SZIFu vlastní žádost spolu s formulářem, ve které vám váš ošetřující veterinární lékař potvrdí, že jste v rozhodném období daná opatření realizovali. Jedná se o podporu na zvýšenou péči o paznehty KBTPM (dotační titul 20.D.e.) a ošetření krav chovaných v systému chovu BTPM v letním období prostředky proti nežádoucímu hmyzu (dotační titul 20.D.d.). Vzory formulářů najdete na stranách 321 a 322 (tabulka 2 a 3) Zásad pro poskytování národních dotací.

Podprogram 20.D.e. se v roce 2019 vztahuje pouze na žadatele, který na základě stájové evidence prokazatelně v rámci období od 1.10.2018 do 30.9.2019 v době od 1.4. 2019 do 30.9.2019 provedl druhé ošetření paznehtů všech KBTPM, které choval v daném období.

Období plnění podmínek dle jednotlivých podprogramů:

– 20.D.d. - od 1.5.2019 do 30.9.2019
– 20.D.e. - od 1.4.2019 do 30.9.2019

Příjem žádostí daného roku probíhá po možnosti vygenerování potvrzení z ústřední evidence zvířat v termínu cca od 10.10.2019 do 31.10.2019. Rozhodnutí o přiznání dotace a její výplata do 31. prosince 2019.

Obsah žádosti – body společné žádosti pro všechny dotační podprogramy DP 20.D.:

a) identifikační údaje vyplněné podle vzorových formulářů,
b) doklad o registraci k podnikání ve vztahu k předmětu dotace,
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (bankovní výpis předmětného účtu nebo smlouva o zřízení bankovního účtu apod.),
d) žadatel spadající do kategorie velkého podniku podle Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 702/2014 doloží údaje o velikosti podniku a v žádosti popíše situaci, která by nastala v případě, že by podpora nebyla poskytnuta, včetně písemných dokladů, z nichž vychází – přílohová tabulka č. 4 ze Zásad DP 20.D

Přílohy žádosti:

e) přílohová tabulka č. 2 ze Zásad DP 20.D. - vyplňuje a podepisuje žadatel
f) přílohová tabulka č. 3 ze Zásad DP 20.D. - potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře. Datum vystavení nejdříve 1.10.2019.
g) výpis z ústřední evidence potvrzený pověřenou osobou, s uvedením čísla hospodářství nebo stáje a průměrného stavu KBTPM v letním období, u kterých bylo prováděno ošetření prostředky proti nežádoucímu hmyzu (dotační titul 20.D.d.) resp. výpis z ÚE, že v období od 1.4.2019 do 30.9.2019, u kterých žadatel zajistil provádění ošetřování končetin dle jejich individuálních potřeb (dotační titul 20.D.e.).

Žádosti na podprogram 20.D. se podávají na místně příslušném pracovišti Státního zemědělského a intervenčního fondu na odděleních příjmu žádostí a LPIS (dále jen OPŽL) podle Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2019 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen Zásady pro rok 2019).

Důležité dokumenty:

• Manuál k dotačnímu programu 20.D. ZDE (doc soubor)
• Výtah znění dotačních programů 20.D. včetně tiskopisů ZDE (doc soubor)
• Zásady pro poskytování dotací pro rok 2019 ZDE (doc soubor)

*******************************************************************************

Další informace k dotačním titulům 20.D.:

• Výzva k podávání předběžných žádostí na welfare: ZDE
• Návrhy na podporu welfare ve výkrmu skotu: ZDE
• Welfare opatření na eliminaci obtížného hmyzu: ZDE
• Na welfare KBTPM bude směřovat 70 mil. korun: ZDE
• Drobné změny pravidel u welfare masného skotu: ZDE
• Výzva k podávání předběžných žádostí na welfare: ZDE
• Termín pro podání předžádostí na welfare se blíží: ZDE
• Jak podat žádost na podporu welfare masného skotu: ZDE
• Národní dotace 2019 - Zásady: ZDE
• Welfare masného skotu bude spuštěn jen částečně: ZDE
• Welfare masného skotu schválen Evropskou komisí: ZDE
• Welfare masného skotu snad od roku 2019: ZDE


Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WA.cz
Hodinový manžel Český Krumlov