Česká verze English version Homepage Kontakty Plemenná kniha webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (599)
Legislativa (233)
Šlechtění (341)
Výběry býků (490)
Výstavy (407)
Zdraví (261)
Pozvánky (548)
Zajímavosti (350)
Ze svazu (663)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Plemenná kniha
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Zemědělci odmítli Program péče o vlka

17.02.2020,  Kamil Malát  

Minulý týden se na půdě Ministerstva životního prostředí konalo vypořádání připomínek k Programu péče o vlka obecného, který má být stěžejním dokumentem řešícím otázku vzájemného soužití vlka s člověkem na území České republiky. Všechny přítomné nevládní zemědělské organizace včetně našeho svazu, stejně jako Českomoravská myslivecká jednota, se na konci jednání vůči materiálu vymezily a jako celek jej odmítly, neboť MŽP při vypořádávání připomínek nerespektovalo zásadní požadavky vznesené ze strany chovatelů a jejich zástupců.

Vzhledem k tomu, že Ministerstvo životního prostředí nebylo ochotno vyhovět našim zásadním požadavkům a tyto zohlednit v projednávaném materiálu, připravovaný Plán péče o vlka obecného jsme byli nuceni odmítnout. Hlavní požadavky zástupců zemědělců byly/jsou následující:

1. Stanovení konkrétního počtu vlků v případě naplnění příznivého stavu pro ČR.
2. Vymezení oblastí, v kterých bude výskyt vlka žádoucí. Vydefinování podmínek a režimu využívání těchto oblastí.
3. Stanovení konkrétních podmínek a způsobu eliminace vlka v případě naplnění příznivého stavu pro ČR a také v případě problémových jedinců.

K výskytu vlka v ČR se obecně nestavíme odmítavě, ale je třeba, aby stát nejprve definoval jasná pravidla, jak bude chránit české zemědělce a chovatele hospodařící v oblastech s výskytem vlka a také aby Program péče o vlka nebyl jednostranně zaměřeným dokumentem bezmezně hájícím výskyt této šelmy na území České republiky.

To, že jsou požadavky českých zemědělců relevantní, dokazují i informace ze sousedního Německa. Tamní lovecká asociace (DJV) již dlouho kritizuje politiku ochrany vlků. Základním problémem je - stejně jako u nás či v Polsku - odhad velikosti populace. Podle lovců je v současné době v této zemi asi 1800 vlků. Konflikt a špatné přijetí vzrostl zejména u chovatelů hospodářských zvířat. Jako příklad správné strategie naznačili sousední Francii, kde byla stanovena horní hranice 500 jedinců. Poukazují také na to, že dynamicky rostoucí populace vlků v Německu vyžaduje komplexní akční plán. Včetně vytváření oblastí, kde nebudou vlci tolerováni. Názory německých vědců ukazují, že příznivý stav ochrany vlka již byl v této zemi dosažen. Proto je možné tohoto predátora aktivně regulovat, podobně jako například ve Finsku, kde je polovina území bez přísné ochrany vlků (více informací o finském příkladu zde).

*******************************************************************************

Související články:

Další jednání k problematice výskytu vlka
Změna v úhradě nákladů na zabezpečení chovů
Petice za ochranu pastevectví a proti nekontrolovatelnému šíření vlčí populace
Prezentace Vlci v našich stádech (pptx soubor)
Nový systém výplaty škod způsobených predátory
Náhrady škod způsobených chráněnými živočichy
Vyšší náhrady za škody způsobené vlkem
MŽP mění ceník náhrad za škody vlkem a rysem
Pozice Copa-Cogeca k situaci velkých predátorů
Jednání k problematice výskytu vlků
Počty vlků se zvyšují, usmrcení mláďat rovněž
Nové dotační výzvy MŽP k ochraně stád před šelmami
Dotace z MŽP k ochraně stád před šelmami
Vlci se vracejí do Čech, farmářům způsobují škody
Škody způsobené zvláště chráněnými živočichy
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WA.cz