Česká verze English version Homepage Kontakty Plemenná kniha webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (598)
Legislativa (233)
Šlechtění (338)
Výběry býků (486)
Výstavy (406)
Zdraví (259)
Pozvánky (545)
Zajímavosti (349)
Ze svazu (653)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Plemenná kniha
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Nové podmínky nitrátové směrnice

14.07.2020,  Ministerstvo zemědělství  

Dne 1. července 2020 nabyly účinnosti nové podmínky tzv. nitrátové směrnice v České republice, které jsou legislativně ukotveny v nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu (změny přináší novela pod č. 277/2020 Sb.). Nově je upraveno vymezení zranitelných oblastí (ZOD) i nastavení pravidel hospodaření v těchto oblastech (5. akční program na období 2020–2024). Zranitelné oblasti, v nichž se nacházejí vody znečištěné dusičnany, zabírají 1,8 milionu hektarů, tedy více než polovinu využívané zemědělské půdy. Jejich vymezení i revize vychází z výsledků vývoje obsahů dusičnanů ve vodách. Od července bylo do zranitelných oblastí přidáno 60 katastrálních území a naopak 45 jich bylo vyřazeno. Jejich seznamy naleznete na www.nitrat.cz.

Nejprve tedy doporučujeme zkontrolovat, zda se změny zranitelných oblastí netýkají i Vašeho podniku. Na dílech půdních bloků (DPB) v nově zařazených katastrálních územích se od 1. 7. musí dodržovat pravidla akčního programu. Naopak, pokud se některé DPB nacházejí v katastrálních územích ze ZOD vyřazených, opatření akčního programu se již dodržovat nemusí. Ale doporučujeme tato pravidla dodržovat i dále, vzhledem k nové povinnosti bilancování dusíku. Bilance se totiž počítá na úrovni celého závodu, bez ohledu na to, jakou částí výměry se nachází v ZOD.

U některých DPB, přes které vede hranice katastrálních území v ZOD a mimo ZOD, může dojít ke změně zařazení do zranitelných oblastí. Mění se totiž kritérium pro jejich zařazení. Místo převažující výměry o zařazení nyní rozhoduje část výměry větší než 2 ha ve zranitelné oblasti.

Hlavní úpravy akčního programu, seřazené z hlediska postupu zemědělských prací:
 • Hnojení k meziplodině je možné nejpozději 2 týdny před zapravením na zelené hnojení.

 • Hnojení na podporu rozkladu slámy – jen při ponechání veškeré slámy, možné až do začátku zákazu hnojení. Po hnojení ke slámě je možné ještě využít k řepce nově až 30 kg N/ha.

 • Úprava použití inhibitorů nitrifikace (povinnost použití jen ve III. aplikačním pásmu, s dávkovacím zařízením pro správné promíchání, 14 dní před začátkem období zákazu hnojení již lze i bez inhibitorů).

 • Posun začátku období zákazu hnojení u klimatických regionů (KR) 6 a 7, na úroveň KR 0–5.

 • Možnost hnojení až 14 dní po začátku období zákazu hnojení – výjimka umožňuje za příznivých podmínek (prům. teploty vzduchu nad 5 °C) dokončit aplikaci kejdy či digestátu a vyprázdnit tak jímky, např. když to z důvodů deštivého počasí v předchozím období nebylo možné.

 • Možnost používání hnojiv s nízkým obsahem N (v dávce do 5 kg N/ha) k ozimým plodinám i v době zákazu hnojení.

 • Možnost o 14 dní dřívějšího předjarního hnojení u všech ozimů.

 • Zvýšení jednorázové dávky dusíku na deficitních a svažitých pozemcích s TTP.

Z hlediska limitů hnojení jsou důležité zejména následující změny:
 • Zvýšení cílových výnosů a limitů přívodu dusíku u některých plodin.

 • Zápočet využitelného dusíku z rostlinných zbytků luskovin a jetelovin do limitu přívodu N.

 • Zavedení povinnosti bilancování dusíku za hospodářský rok v rámci zemědělského závodu.

Z hlediska osevních sledů je významný nový požadavek na pěstování kukuřice ve III. aplikačním pásmu nejvýše dvakrát po sobě.

Podrobný přehled změn v akčním programu najdete zde (pdf soubor).

Další informace, včetně platného znění nařízení vlády č. 262/2012 Sb. naleznete na www.nitrat.cz. Promítnutí nových zranitelných oblastí a podmínek 5. akčního programu do registru LPIS se v současné době připravuje a lze ho očekávat do konce měsíce září.
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WA.cz