Česká verze English version Homepage Kontakty Plemenná kniha webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (598)
Legislativa (233)
Šlechtění (338)
Výběry býků (486)
Výstavy (406)
Zdraví (259)
Pozvánky (545)
Zajímavosti (349)
Ze svazu (653)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Plemenná kniha
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Standardy na zabezpečení stád před vlkem

24.07.2020,  Kamil Malát  

Pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) společně s Českou zemědělskou univerzitou a odborníky z praxe v koordinaci s chovatelskými svazy připravují dokument, který má definovat základní parametry zabezpečení stád na ochranu hospodářských zvířat před útoky velkých šelem (zejména vlka a medvěda). Materiál popisuje doporučená optimální ochranná opatření, která vycházejí z dosud realizovaných opatření v ČR i v Evropě představujících účinnou ochranu hospodářských zvířat před útoky volně žijících druhů velkých šelem, které se navracejí do české krajiny. Připravovaný dokument má sloužit jako podklad pro financování optimálních preventivních opatření z veřejných prostředků k zabezpečení stád.

Ačkoliv vypisované výzvy k podávání žádostí o dotace z Operačního programu životního prostředí běží již několik let a chovatelé z nich mohou získat úhradu až 100 % nákladů spojených s preventivními opatřeními, o peníze příliš mnoho farmářů nežádá. Odrazuje je od toho vysoká míra byrokracie a složitost spojená s procesem zpracování a podání žádosti o dotaci. To si uvědomuje i samo Ministerstvo životního prostředí (MŽP), a proto přišlo s návrhem na úpravu podmínek ve smyslu jejich výrazného zjednodušení a to včetně finančního výkaznictví. Připravované standardy by tedy měly být základním vodítkem pro chovatele, aby dopředu věděl, jaké minimální parametry by jeho preventivní opatření mělo splňovat, aby byla jeho žádost úspěšná. Od úpravy podmínek a definování základních požadavků si MŽP slibuje, že chovatelé začnou finanční prostředky na prevenci čerpat ve větší míře než doposud.

Nutno podotknout, že stanovené parametry oplocení definovaných v materiálu nebudou podmínkou pro přiznání nároku na vyplacení škody na hospodářských zvířatech podle zákona č. 115/200 Sb. o náhradách škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy. Jinými slovy, i když bude mít chovatel vybudované preventivní opatření dle zmiňovaných standardů, neztrácí v případě vzniku škody nárok na kompenzaci ztráty.

Souběžně se standardy vzniká i další dokument týkající se přístupu k nápadně se chovajícím vlkům, tedy takovým, kteří budí pozornost člověka a chovají se vůči němu nějakým způsobem zvláštně. Nápadné chování je v tomto smyslu zastřešujícím pojmem pro celou škálu reakcí vlka na člověka, od neproblémového blízkého setkání až po chování vlka vyžadující zvýšenou pozornost člověka. Materiál člení chování vlka do čtyř skupin dle míry nebezpečnosti vůči člověku od problematického chování přes smělé/nebojácné až po kritické či dokonce ohrožující bezpečnost lidí. Za problematické je například považováno i to, že vlk opakovaně překonává optimálně provedené doporučené preventivní zabezpečení hospodářských zvířat. Materiál kromě posouzení různých způsobů chování vlka ve vztahu k jeho nebezpečnosti pro člověka popisuje z toho vyplývající opatření a doporučení pro danou situaci. Ta mohou vést až k odstřelu vlka.

Aktuálně probíhá k oběma dokumentům vnitřní diskuze, na základě níž budou ještě zpřesňovány a upravovány. Na podzim tohoto roku potom proběhne veřejná oponentura a i my je dáme k dispozici našich členům k vyjádření.

Dobrou zprávou pro chovatele hospodařící v oblastech s výskytem velkých šelem je pak to, že MŽP vyslyšelo náměty chovatelských svazů vycházející ze zkušeností ze zahraničí a hledá cesty a zejména finanční zdroje na vytvoření systému plošné podpory pro všechny zemědělce, kteří jsou výskytem chráněných šelem dotčeni. Vize je taková, že by se mělo jednat o finanční subvenci pro všechny sedláky s určitým podílem TTP a minimální úrovní zatížení VDJ. Celá debata je zatím v plenkách, a proto není v tuto chvíli možné sdělit další detaily. Náš svaz bude aktivním účastníkem těchto jednání, a jakmile se debata posune a budeme znát podrobnosti, seznámíme s nimi chovatelskou veřejnost.

*******************************************************************************

Související články:

MŽP schválilo Program péče o vlka
Zemědělci odmítli Program péče o vlka
Další jednání k problematice výskytu vlka
Změna v úhradě nákladů na zabezpečení chovů
Petice za ochranu pastevectví a proti nekontrolovatelnému šíření vlčí populace
Prezentace Vlci v našich stádech (pptx soubor)
Nový systém výplaty škod způsobených predátory
Náhrady škod způsobených chráněnými živočichy
Vyšší náhrady za škody způsobené vlkem
MŽP mění ceník náhrad za škody vlkem a rysem
Pozice Copa-Cogeca k situaci velkých predátorů
Jednání k problematice výskytu vlků
Počty vlků se zvyšují, usmrcení mláďat rovněž
Nové dotační výzvy MŽP k ochraně stád před šelmami
Dotace z MŽP k ochraně stád před šelmami
Vlci se vracejí do Čech, farmářům způsobují škody
Škody způsobené zvláště chráněnými živočichy

Přiložené soubory:

Program vlk.pdf, 7 MB
Program péče o vlka obecného (MŽP 3/2020)

Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WA.cz