Česká verze English version Homepage Kontakty Plemenná kniha webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (579)
Legislativa (225)
Šlechtění (314)
Výběry býků (417)
Výstavy (375)
Zdraví (249)
Pozvánky (477)
Zajímavosti (318)
Ze svazu (580)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Plemenná kniha
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Dotace na welfare 2021 lze podávat jen do konce září

02.09.2020,  Kamil Malát  

Do konce září 2020 mají chovatelé čas nejenom na podání žádosti na podporu kontroly užitkovosti masného skotu (detaily zde), ale rovněž na podání žádosti na welfarová opatření pro rok 2021 z dotačních programů 20.D. Zlepšení životních podmínek v chovu krav bez tržní produkce mléka. Ta se podává prostřednictvím Portálu farmáře SZIF. Přestože administrace této národní podpory je pro žadatele v porovnání s jinými dotacemi extrémně snadná, existuje poměrně velká část chovatelů, která o tyto podpory nežádá.

To je velká škoda a může to ve svém důsledku vést až k tomu, že Ministerstvo zemědělství ČR do budoucna nebude na tyto programy alokovat takové finanční prostředky jako nyní (aktuálně 300 miliónů korun) nebo je dokonce vůbec neotevře. U těchto dotačních programů se podařilo nastavit prokazování splnění podmínek jen na základě potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře bez nutnosti dokládání nejrůznějších příloh, což je v dnešní době, kdy se kontroluje úplně všechno, značně ojedinělé a je tak velká škoda, že někteří chovatelé tyto podpory dostatečně nevyužívají.

V této souvislosti je třeba uvést jedno důležité zpřesnění výkladu, které se týká dotačního podprogramu 20.D.d. Podpora provádění ošetření KBTPM v letním období prostředky proti obtěžujícímu hmyzu. V podmínkách u této dotace se uvádí, že: "žadatel je povinen používat pouze přípravky uváděné do oběhu v ČR v souladu s příslušnými právními předpisy a konkrétně pro dané hospodářství či stáj uvedené v 'Programu ošetřování KBTPM prostředky proti obtěžujícímu hmyzu', potvrzeném ošetřujícím veterinárním lékařem před obdobím plnění podmínek. Program je součástí stájové evidence o používání prostředků proti obtěžujícímu hmyzu KBTPM". Na českém trhu existují kromě klasických repelentních přípravků také nejrůznější minerální lizy, které díky svému složení mají prokazatelné repelentními účinky. Pokud je tento prostředek schválen pro použití v ČR a ošetřující veterinární lékař vám pro vaše hospodářství či stáj před obdobím plnění podmínek (1.5.2021 do 30.9.2021) potvrdí jeho použití v "Programu ošetřování KBTPM prostředky proti obtěžujícímu hmyzu", je dotační podmínka splněna. Navíc, tyto lizy jsou často certifikovány i pro použití v ekologickém zemědělství, kde je schválených prostředků na trhu nedostatek, a tak to může řešit i tento problém (více zde).

U podprogramu 20.D.f. Podpora chovu telat narozených KBTPM technologií chovu telat školkovým způsobem se pro příští rok počítá se změnou, kdy oproti roku 2020 bude podpora vyplácena na všechna telata ve stáří do 6 měsíců chovaná v období od 1.10.2020 do 30.9.2021 (dříve pouze narozená od 1.9. předchozího roku do 31.3 daného roku). Tato úprava vychází vstříc těm chovatelům, kteří mají telení posunuté až do jarních a letních měsíců. Nově tedy pro titul 20.D.f. bude třeba doložit výpis z ústřední evidence zvířat potvrzený pověřenou osobou (ČMSCH, a.s.) s uvedením registračních čísel příslušných hospodářství, případně stájí a počtu telat, který je stanoven na základě skutečných krmných dní telat narozených KBTPM, která byla alespoň část období v prvních 6 měsících jejich života odchována školkovým způsobem technologie chovu telat.

Příručka SZIF k podání žádosti na welfare


Důležité upozornění pro žadatele: V období od pátku 18. 9. 2020 od 15:00 do pondělí 21. 9. 2020 do 06:00 dojde k omezení výkonu provozu systému Integrovaného zemědělského registru (dále jen IZR), tzn. může docházet k výpadku systému IZR. Dále v období od čtvrtka 24.9.2020 18:00 do úterý 29.9.2020 7:00 dojde k úplné odstávce Portálu farmáře, tzn. Portál farmáře nebude funkční. V návaznosti na výše uvedené doporučujeme podat žádost o dotaci v nejbližším možném termínu před započetím plánovaných odstávek systémů.

*******************************************************************************

Další informace k dotačním titulům 20.D.:

• Zpřesnění podmínek pro dotace na welfare: ZDE
• Repelentní přípravky pro EZ pro obtížnému hmyzu: ZDE
• Termín pro podání dotace na welfare 2019 se blíží: ZDE
• Výzva k podávání předběžných žádostí na welfare: ZDE
• Návrhy na podporu welfare ve výkrmu skotu: ZDE
• Welfare opatření na eliminaci obtížného hmyzu: ZDE
• Na welfare KBTPM bude směřovat 70 mil. korun: ZDE
• Drobné změny pravidel u welfare masného skotu: ZDE
• Výzva k podávání předběžných žádostí na welfare: ZDE
• Termín pro podání předžádostí na welfare se blíží: ZDE
• Jak podat žádost na podporu welfare masného skotu: ZDE
• Národní dotace 2019 - Zásady: ZDE
• Welfare masného skotu bude spuštěn jen částečně: ZDE
• Welfare masného skotu schválen Evropskou komisí: ZDE
• Welfare masného skotu snad od roku 2019: ZDE
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WA.cz
Hodinový manžel Český Krumlov