Česká verze English version Homepage Kontakty Plemenná kniha webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (579)
Legislativa (225)
Šlechtění (314)
Výběry býků (417)
Výstavy (375)
Zdraví (249)
Pozvánky (477)
Zajímavosti (318)
Ze svazu (580)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Plemenná kniha
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Podávání dokladů na dotace na welfare

02.10.2020,  Kamil Malát  

Do konce října mají možnost chovatelé, kteří v loňském roce podávali žádost na některý z dotačních programů na welfare masného skotu (dotační titul 20.D. Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka), aby přes portál farmáře SZIF podali formulář prokazující nárok na dotaci a k tomu patřičné přílohy za sledované období 1.10.2019 - 30.9.2020. Přílohami se rozumí výpis z ústřední evidence o stavech potvrzený pověřenou osobou (ČMSCH, a.s.) a potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře o tom, že byla na daném hospodářství dotčená opatření realizována.

Vzor veterinárního potvrzení najdete zde (docx soubor). Pozor: potvrzení od veterináře nesmí být vydané před 1.10.2020!. Výpočet průměrného počtu krav bez tržní produkce mléka si žadatel vygeneruje v Integrovaném zemědělském registru (IZR) a před podáním na portál farmáře SZIF ho musí podepsat. Pozor: potvrzení na dotační titul 20.D. se generuje v tzv. Novém registru zvířat (více zde).

Přílohy pro jednotlivé dotační podprogramy

20.D.a. Podpora napájení KBTPM v zimním období temperovanou vodou
- výpis z ústřední evidence potvrzený pověřenou osobou (ČMSCH, a.s.)s uvedením registračních čísel příslušných hospodářství, případně stájí a průměrného stavu KBTPM v zimním období od 1.11.2019 do 31.3.2020, na kterých žadatel zajistil napájení temperovanou vodou pomocí vyhřívaných napáječek;
- potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených hospodářstvích, případně stájích zajistil v zimním období od 1.11.2019 do 31.3.2020 napájení KBTPM temperovanou vodou pomocí vyhřívaných napáječek.

20.D.b. Podpora zvětšení plochy lehacího prostoru zimoviště v zimním období pro KBTPM
- výpis z ústřední evidence potvrzený pověřenou osobou (ČMSCH, a.s.), s uvedením registračních čísel příslušných hospodářství, případně stájí a průměrného stavu KBTPM v zimním období od 1.11.2019 do 31.3.2020, na kterých žadatel zajistil zvětšení plochy lehacího prostoru zimoviště pro KBTPM;
- potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených hospodářstvích, případně stájích zajistil v zimním období od 1.11.2019 do 31.3.2020 KBTPM plochu lehacího prostoru lehárny zimoviště minimálně 6,5 m2 / 1 KBTPM a lehacího prostoru volného porodního kotce zimoviště minimálně 12 m2 / 1 KBTPM.

20.D.c. Podpora sekčního provozu zimoviště v zimním období u KBTPM
- výpis z ústřední evidence potvrzený pověřenou osobou (ČMSCH, a.s.) s uvedením registračních čísel příslušných hospodářství, případně stájí a průměrného stavu KBTPM v zimním období od 1.11.2019 do 31.3.2020, na kterých žadatel zajistil provádění technologie chovu se sekčním provozem zimoviště;
- potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených hospodářstvích, případně stájích zajistil v zimním období od 1.11.2019 do 31.3.2020 při pobytu KBTPM v zimovišti provádění technologie chovu se sekčním provozem zimoviště.

20.D.d. Podpora provádění ošetření KBTPM v letním období prostředky proti obtěžujícímu hmyzu
- výpis z ústřední evidence potvrzený pověřenou osobou (ČMSCH, a.s.) s uvedením registračních čísel příslušných hospodářství, případně stájí a průměrného stavu KBTPM v letním období od 1.5.2020 do 30.9.2020, na kterých bylo prováděno ošetření prostředky proti obtěžujícímu hmyzu;
- potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených hospodářstvích, případně stájích zajistil provádění ošetřování KBTPM v letním období od 1.5.2020 do 30.9.2020 prostředky proti obtěžujícímu hmyzu dle „Programu ošetřování KBTPM prostředky proti obtěžujícímu hmyzu“.

20.D.e. Podpora ošetřování končetin dle individuálních potřeb KBTPM
- výpis z ústřední evidence potvrzený pověřenou osobou (ČMSCH, a.s.) s uvedením registračních čísel příslušných hospodářství, případně stájí a průměrného stavu KBTPM, na kterých žadatel ve sledovaném období od 1.10.2019 do 30.9.2020 zajistil provádění ošetřování končetin dle jejich individuálních potřeb;
- potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených hospodářstvích, případně stájích zajistil zvýšenou péči o paznehty KBTPM ve sledovaném období od 1.10.2019 do 30.9.2020 ošetřováním končetin dle jejich individuálních potřeb.

20.D.f. Podpora chovu telat narozených KBTPM technologií chovu školkovým způsobem
- výpis z ústřední evidence potvrzený pověřenou osobou (ČMSCH, a.s.) s uvedením registračních čísel příslušných hospodářství, případně stájí a průměrného stavu telat narozených KBTPM od 1.10.2019 do 31.3.2020, kterým žadatel zajistil v období od 1.10.2019 do 30.9.2020 odchov technologií chovu školkovým způsobem v období prvních 6 měsíců jejich života;
- potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených hospodářstvích, případně stájích zajistil telatům narozeným KBTPM v období od 1.10.2019 do 31.3.2020 odchov technologií chovu školkovým způsobem.

Příklady

Příklad 1: Žadatel plnil podmínky dotace pro všech 6 dotačních podprogramů v rámci 20.D.
Do kolonky Výpis z ústřední evidence potvrzený pověřenou osobou (ČMSCH, a.s.) vloží 6x výpis z ústřední evidence za jednotlivé dotační podprogramy, které si vypočetl a následně vygeneroval PDF soubor v Integrovaném zemědělském registru.
Do kolonky Potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře vloží 6 x potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře za jednotlivé dotační podprogramy.

Příklad 2: Žadatel plnil podmínky dotace pouze u 3 dotačních podprogramů (20.D.a.; 20.D.b.; 20.D.d.) v rámci 20.D.
Do kolonky Výpis z ústřední evidence potvrzený pověřenou osobou (ČMSCH, a.s.) vloží 3x výpis z ústřední evidence za jednotlivé dotační podprogramy, které si vypočetl a následně vygeneroval PDF soubor v Integrovaném zemědělském registru.
Do kolonky Potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře vloží 3x potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře za jednotlivé dotační podprogramy.

Příručka pro žadatele o zemědělské národní dotace k elektronickému podání žádosti o dotaci - prokázání nároku na dotace - 20.D. Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka*******************************************************************************

Další informace k dotačním titulům 20.D.:

• Biologická ochrana stád před obtěžujícím hmyzem: ZDE
• Dotace na welfare 2021 lze podávat jen do konce září: ZDE
• Zpřesnění podmínek pro dotace na welfare: ZDE
• Repelentní přípravky pro EZ pro obtížnému hmyzu: ZDE
• Termín pro podání dotace na welfare 2019 se blíží: ZDE
• Výzva k podávání předběžných žádostí na welfare: ZDE
• Návrhy na podporu welfare ve výkrmu skotu: ZDE
• Welfare opatření na eliminaci obtížného hmyzu: ZDE
• Na welfare KBTPM bude směřovat 70 mil. korun: ZDE
• Drobné změny pravidel u welfare masného skotu: ZDE
• Výzva k podávání předběžných žádostí na welfare: ZDE
• Termín pro podání předžádostí na welfare se blíží: ZDE
• Jak podat žádost na podporu welfare masného skotu: ZDE
• Národní dotace 2019 - Zásady: ZDE
• Welfare masného skotu bude spuštěn jen částečně: ZDE
• Welfare masného skotu schválen Evropskou komisí: ZDE
• Welfare masného skotu snad od roku 2019: ZDE
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WA.cz
Hodinový manžel Český Krumlov