Česká verze English version Homepage Kontakty Plemenná kniha webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (579)
Legislativa (225)
Šlechtění (314)
Výběry býků (417)
Výstavy (375)
Zdraví (249)
Pozvánky (477)
Zajímavosti (318)
Ze svazu (580)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Plemenná kniha
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Výzva chovatelům masného skotu - národní dotace

16.10.2020,  Kamil Malát  

Administrace národních podpor a podávání žádostí a dokladů prokazující nárok na dotaci přes Portál farmáře SZIF s sebou pro chovatele masného skotu přinesla několika změn. V některých případech jsou požadavky na dokládání dokumentů z pohledu chovatelů nelogické či zbytečně administrativně složité. Vedeme proto se SZIF jednání, aby některé požadavky přehodnotili a buď zcela odbourali, nebo je alespoň výrazně upravili ve prospěch žadatelů. Pokud nám své připomínky zašlete, začleníme je do požadavků, které budeme chtít se SZIfem řešit.

Nemůžeme pochopitelně garantovat úspěch, ale uděláme pro to maximum. Pokud nám svou připomínku zašlete, prosíme o stručnou a výstižnou definici problému, jakého dotačního titulu se týká a jaký je váš návrh na řešení. Prosím, posílejte nám pouze takové podněty, které jsou relevantní a řešitelné. Své náměty posílejte emailem na adresu info@cschms.cz.

Aktuálně jsme vznesli požadavek na to, aby v případě dotačních titulů 20.D. (welfare masného skotu) byla vypuštěna podmínka, že doklad s výpočtem průměrného počtu krav bez tržní produkce mléka, které si žadatel generuje v Integrovaném zemědělském registru (IZR), musí být před podáním na Portál farmáře SZIF podepsán. Vytištění, podepsání a opětovné naskenování a nahrání na portál považujeme za nadbytečný úkon, tím spíše, že odeslání dokladů přes portál je samotným SZIFem dáváno skoro na stejnou úroveň, jako kdyby byly doklady poslány přes datovou schránku.

Připomínáme, že chovatelé, kteří v loňském roce podávali žádost na některý z dotačních programů na welfare masného skotu (dotační titul 20.D. Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka) mají čas jen do konce října, aby přes Portál farmáře SZIF podali formulář prokazující nárok na dotaci a k tomu patřičné přílohy za sledované období 1.10.2019 - 30.9.2020. Přílohami se rozumí výpis z ústřední evidence o stavech potvrzený pověřenou osobou (ČMSCH, a.s.) a potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře o tom, že byla na daném hospodářství dotčená opatření realizována (detaily zde).
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WA.cz
Hodinový manžel Český Krumlov