Česká verze English version Homepage Kontakty Plemenná kniha webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (564)
Legislativa (221)
Šlechtění (298)
Výběry býků (404)
Výstavy (355)
Zdraví (242)
Pozvánky (450)
Zajímavosti (307)
Ze svazu (555)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Plemenná kniha
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Přehled kandidátů na post předsedy ČSCHMS

10.05.2022,  Kamil Malát  

Nečekané úmrtí předsedy svazu RNDr. Martina Tichého a nezvolení nového na dubnové mimořádné členské schůzi vyvolalo potřebu svolání další mimořádné členské schůze. Nové volební setkání členů našeho svazu se uskuteční v pondělí 16. května 2022 od 13 hodin v kulturním domě ve Větrném Jeníkově (pozvánku a návratku najdete pod tímto odkazem). Aby nedošlo k patové situaci jako naposledy, byl připraven jednoduchý volební řád určený pouze pro tuto volbu. Abyste měli možnost seznámit se v předstihu s jednotlivými chovateli, kteří svou kandidaturu veřejně ohlásili, představíme vám jednotlivé uchazeče o post předsedy ČSCHMS prostřednictvím následujícího příspěvku.

Kandidáti na post předsedy ČSCHMS (stav k 10.5.2022):

František Farka
MVDr. Ing. Anton Herman
Milan Nechvátal

Níže najdete krátké představení jednotlivých kandidátů sestavené podle jimi dodaných informací.

*******************************************************************************

František FARKA

Zcela na úvod považuji za nezbytné uvést, že si plně uvědomuji, že má kandidatura na post předsedy svazu není aktuálně v souladu se stanovami svazu. Sice jsem už podal přihlášku, ale zatím jsem nemohl být za řádného člena přijat. Můj úmysl ucházet se o nejvyšší post ve svazu tedy bude vycházet z toho, zda v době volby budu řádným členem. Pokud ne, volby se samozřejmě neúčastním a toto rozhodnutí budu plně respektovat.

Jmenuji se František Farka, je mi 42 let. Se svojí manželkou a s našimi třemi dětmi bydlíme na hospodářství v Todni u Trhových Svinů na jihu Čech. Vystudoval jsem SZeŠ Veterinární v Českých Budějovicích. S dobytkem jsem vyrůstal od dětství. Oba rodiče se celý život věnovali chovu dojného skotu. Po absolvování školy jsem pracoval v ZD Ločenice jako zootechnik, kde jsem se poprvé seznámil s chovem plemene Limousine.

V roce 2005 jsem udělal své nejlepší životní rozhodnutí, samozřejmě hned po svatbě se svou ženou, a se svými bratry Pavlem a Martinem jsme nakoupili první limousinská zvířata a založili čistokrevný chov na statku v Březí. V současnosti na více než třech stech hektarech chováme 75 limousinských matek, okrajově se věnujeme chovu plemene Aubrac a v rostlinné výrobě se specializujeme na množení trav, jetelovin a luskovin. V roce 2020 jsme založili v Březí odchovnu plemenných býků zaměřenou na plemena Aubrac a Limousine.

Téměř od počátku své chovatelské dráhy se aktivně angažuji ve všech oblastech veřejného chovatelského života. Po jednom volebním období v radě plemenné knihy jsem byl zvolen předsedou klubu plemene Limousine. Letos na podzim ukončím své druhé předsednické období a předám štafetu dalším, protože zastávám názor, že by se chovatelé měli ve funkcích střídat a přinášet nové pohledy. Se svými zvířaty se aktivně účastním všech chovatelských výstav v Čechách. Mezi naše největší úspěchy považuji účast na výstavách ve Francii a Německu.

Pro kandidaturu na předsedu svazu jsem se rozhodl až po online debatě před minulou mimořádnou členskou schůzí. Uvědomil jsem si, že jejich pohled na budoucí směřování svazu je velmi odlišné od představ mých i velké části chovatelů, se kterými se setkávám. V problematice šlechtění se domnívám, že je třeba přizpůsobit se podstatně většímu množství informací, které má dnes chovatel o svých zvířatech k dispozici. Nelze již použít jednoduché způsoby selekce, které se osvědčily v minulosti a je třeba převést větší míru rozhodnutí na každého chovatele. Zároveň nelze použít univerzální systém na všechna plemena, a proto je nutné umožnit klubům (asociaci) větší svobodu v nastavení šlechtění včetně jednotlivých metodik. ČSCHMS má být v oblasti šlechtění servisní organizací a svým chovatelům poskytovat kvalitní kontrolu užitkovosti a zpracování dat, ale rozhodování o šlechtění a nastavení jednotlivých selekčních kritérií by mělo zůstat v kompetenci klubů a asociace daného plemene. Je třeba vyzdvihnout, že v posledních letech pracovníci svazu výrazně rozšířili rozsah kontroly užitkovosti o nové sledované znaky. Například hodnocení temperamentu krav po porodu a hodnocení vemen se od podzimu posunuly téměř k dokonalosti. Zároveň před sebou ale tlačíme již řadu let závazky, které se dopracovávají velmi pomalu. Tímto myslím hlavně program na kontrolu užitkovosti.

Nemenší význam přikládám i dalším činnostem svazu. Osobně se snažím výrazně rozvinout práci s mládeží. Společně s řediteli třech středních zemědělských škol se snažím o zapojení studentů do praxe na chovech a na výstavách. Přál bych si, aby studenti mohli jezdit i s našimi inspektory. Na letošní Jihočeskou beefshow připravujeme společně s anguskými chovateli několikadenní workshop na přípravu zvířat na výstavy vedený dvěma mladými specialistkami ze Skotska. Větší propojení se zahraničím považuji za zásadní. Každé plemeno má svou mateřskou zemi, od které se máme stále co učit. Většina z nás máme hendikep v jazykových dovednostech, ve kterých nám pomáhají pouze dva pracovníci svazu. V poslední době nám však dorůstá nová generace chovatelů, pro které již bude sdílení zkušeností s chovateli z jiných zemí standardem. Svaz našetřil za svou existenci značné množství prostředků. Měli bychom využít části těchto prostředků na prezentaci v zahraničí pro podporu prodeje plemenných zvířat a zároveň na propagaci chovu masného skotu před českou veřejností. V propagaci navenek pro nás dělají velkou práci pracovníci svazu i mnozí chovatelé. Pro větší úspěch však potřebujeme pracovat více systematicky a zapojit větší množství chovatelů.

Přeji si, abychom se dokázali domluvit a spolu komunikovat, i když se názorově zrovna neshodneme. Aby si své problémy a starosti jednotlivá plemena dokázala vykomunikovat tak, aby nedocházelo k jejich štěpení.

Jako každý dosavadní předseda bych se snažil dělat pro svaz co nejvíce, ale jeden člověk toho mnoho nezmůže. Proto bych si přál, ať již dopadnou volby jakkoliv, aby se na životě svazu podílelo co nejvíce zapálených chovatelů, přicházelo co nejvíce nových myšlenek a těmto myšlenkám bylo nasloucháno.

Dvacet let jsem profesionálním hasičem. Rozhodl jsem se, že v případě svého zvolení svou hasičskou kariéru na konci roku ukončím, abych se mohl plně věnovat rodinné farmě a předsednictví.

*******************************************************************************

MVDr. Ing. Anton HERMAN

Vážení kolegové, chovatelé,
situace v našem Svazu je neutěšená až nedůstojná. Zastávám názor, že je bezpodmínečně nutné dodržovat platné stanovy a že je nezbytné vyvarovat se jakýchkoliv zpochybnitelných kroků. Souhlasím s názorem, že hlas lidu je hlas nejvyššího. Souhlasím taktéž s názorem, že je nutné přijmout osobní zodpovědnost za své působení ve Svazu a jeho orgánech. Nesouhlasím s tvrzením, že pokud nám něco doteď prošlo a nebylo to úplně podle litery zákona, můžeme v tom pokračovat, abychom jsme nezpůsobili diskriminaci. Chyby se staly, v drtivé většině v dobré víře, vracení se do minulosti a obviňování, kdo selhal, nám vpřed nepomůže.

Po důkladném zvážení jsem se rozhodl kandidovat na post předsedy Svazu a níže stručně uvedu důvody, které mne k tomu kroku vedly a také nastíním, jak bych postupoval v případě mého zvolení.

Prohlašuji na svou čest a svědomí, s plnou odpovědností každému členu Svazu, že pokud se najde někdo, kdo se se mnou ztotožní v názorech na řešení a současně bude existovat jiný kandidát na post předsedy s jiným programem, odstoupím z volby. Není podle mě důležité, zda budu kandidovat konkrétně já, ale považuji za důležité, aby členové měli možnost výběru takovéhoto kandidáta.
Prohlašuji na svou čest a svědomí, s plnou odpovědností každému členu Svazu, že pokud budu zvolen:
- budu vykonávat funkci ke prospěchu celého Svazu, ke prospěchu populací všech plemen podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, se striktním dodržováním stanov, legislativy a demokratických principů
- neprodleně svolám Výbor k nezpochybnitelné volbě místopředsedy
- začnu okamžitě přijímat všechny nové členy, kteří splní podmínky členství
- po zvolení místopředsedy neudělám žádné rozhodnutí, se kterým by on nesouhlasil
- budu iniciovat na nejbližší členské schůzi do programu bod „Vyslovení důvěry předsedovi a případná nová volba předsedy“. Při vyslovení nedůvěry nebo nezařazení tohoto bodu do programu z jakéhokoliv důvodu bezpodmínečně rezignuji na funkci předsedy a to okamžitě.

Žádám všechny, aby se k volbě předsedy postavili odpovědně, žádám všechny, aby postavili proti mně kvalitního nezpochybnitelného kandidáta, nebo lépe několik kandidátů, aby z volby nebyla fraška. Žádám všechny, kterým na Svazu záleží, aby přesvědčovali další členy, že předsedu potřebujeme a je nutné při hlasování vhodit do urny platný lístek, ať už volí kohokoliv.

Bude mi ctí, pokud budu zvolen. Bude mi ctí, pokud nedostanu ani jeden hlas, ale můj postoj pomůže Svazu se dostat z patové situace a zvolí si nezpochybnitelného předsedu.

Vzhledem k tomu, že výše uvedený text vznikl jen několik dní po poslední mimořádné členské schůzi, kde nedošlo ke zvolení předsedy, a věci se za tu dobu v určitých ohledech mírně posunuly, přidávám aktuální dovětek: Vyslovení důvěry na řádné schůzi v září jsem inicioval z důvodu umožnění kandidatury Františka Farky, který v dubnu kandidovat nemohl. Podle návrhu programu květnové schůze je již nyní navržen způsob, jak mu kandidaturu umožnit. Tím vyslovení důvěry v září poněkud ztrácí význam, nicméně trvám na dodržování slibů. Proto ani s odstupem času nehodlám na své původní kandidatuře a svých plánech nic měnit.

Sejdeme se 16.5.2022, kdy společně s nově zvoleným předsedou, ať už to bude kdokoliv, vrátíme Svaz k tvořivému fungování ve prospěch našich masných stád.

základní údaje:
- věk: 52 let, bytem Varnsdorf
- vzdělání: veterinární lékař a zemědělský ekonom
- chovatelské předpoklady: chovatel a předseda klubu BM, veterinář s licencí KVL ČR
- manažerské předpoklady: ředitel několika společností s chovem masného skotu, v minulosti zootechnik, předseda zemědělského družstva, inspektor Státní veterinární správy

Pokud má někdo nějaký dotaz k mé osobě, mým pohnutkám nebo cílům, jsem k dispozici na tel. 731629616.

*******************************************************************************

Milan NECHVÁTAL

Milan Nechvátal se rozhodl chovatelům představit až osobně na členské schůzi.

Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WA.cz
Hodinový manžel Český Krumlov