Česká verze English version Homepage Kontakty Plemenná kniha webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (560)
Legislativa (221)
Šlechtění (297)
Výběry býků (402)
Výstavy (333)
Zdraví (241)
Pozvánky (443)
Zajímavosti (301)
Ze svazu (540)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Plemenná kniha
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Pozvánka na mimořádnou členskou schůzi ČSCHMS

24.04.2022,  Kamil Malát  

Předseda revizní komise Ing. David Hruška v souladu s § 9 odst. 2 písm. a) jednacího řádu svolává na 16. května 2022 od 13 hodin mimořádnou členskou schůzi Českého svazu chovatelů masného skotu, která se uskuteční v kulturním domě ve Větrném Jeníkově. Na programu bude dílčí úprava stanov ve smyslu rozšíření pravomocí pro svolávání výboru svazu (změna § 8 jednacího řadu) a přijímání nových členů (§ 7 odst. 1 a 2 stanov), schválení pravidel volby předsedy svazu pro toto shromáždění, abychom předešli patové situaci, a volba předsedy svazu.

Prosíme členy o maximální účast a také o důkladné prostudování požadavků, které budou kontrolovány při prezenci. Jde zejména o schopnost prokázat své oprávnění jednat na členské schůzi. Bez splnění těchto požadavků nebude členům vydán hlasovací lístek.

Odůvodnění svolání schůze a důležité pokyny

Na potřebě svolání další mimořádné členské schůze se shodli členové výboru a revizní komise ČSCHMS poté, co předchozí mimořádná schůze konaná dne 11. dubna 2022 skončila nezvolením předsedy ČSCHMS. Tento krok je totiž jediným legitimním a právně nenapadnutelným způsobem odblokování současné patové situace, kdy svaz nemá po úmrtí předsedy svazu RNDr. Martina Tichého řádného statutárního zástupce a je ve svém fungování z pohledu legitimity svolání jednání a přijímání rozhodnutí značně omezen.
Členové výboru ČSCHMS se společně s revizní komisí v čele s předsedou RK Ing. Davidem Hruškou většinově dohodli na návrhu další dílčí úpravy stanov svazu v možnosti přenesení části kompetencí na revizní komisi (viz body 2 a 3 programu).
V případě schválení úpravy stanov (body 2 a 3 programu) a pravidel volby předsedy svazu pro toto shromáždění (bod 4 programu) se volba předsedy Spolku (bod 5 programu) bude řídit již novými stanovami.
Připomínáme, že v souladu se změnou stanov přijatou na mimořádném shromáždění dne 11. 4. 2022 může jeden zmocněnec zastupovat nejvýše jednoho zmocnitele a současně podpis na plné moci musí být úředně ověřen! Vzor plné moci je součástí přiložené pozvánky.

POZOR - DŮLEŽITÉ POKYNY PRO PREZENCI!!!

Každý člen by měl být připraven v souladu se zákonem a stanovami prokázat své oprávnění jednat na členské schůzi, které se prokazuje takto:
• člen fyzická osoba, který se účastní osobně, průkazem totožnosti
• člen právnická osoba, který se účastní prostřednictvím statutárního orgánu, výpisem z příslušné evidence (není třeba nosit s sebou – je ověřováno online při prezenci), ve které je člen orgánu zapsán, a průkazem totožnosti tohoto člena (! POZOR ! jedná-li právnická osoba dle obchodního rejstříku více než jedním členem statutárního orgánu, musí mít osoba přítomná na schůzi plnou moc od právnické osoby udělenou všemi takto jednajícími osobami, i když je sám členem statutárního orgánu – např. za družstvo jedná dle obchodního rejstříku předseda A a místopředseda B a schůze se účastní pouze předseda A, pak musí mít plnou moc od družstva udělenou mu předsedou A, tj. sám sebou, a místopředsedou B)
• právnické osoby, které nejsou zapsány ve veřejném rejstříku, musí oprávnění svého statutárního orgánu (kdo je jeho členem) prokázat na místě
• zástupce (týká se i zaměstnanců člena, kteří nejsou samostatně jednajícím statutárním orgánem – např. zootechnici) se musí prokázat plnou mocí udělenou mu členem samým (! POZOR ! jedná-li právnická osoba dle obchodního rejstříku více než jedním členem statutárního orgánu či dvěma jednateli současně, musí být plná moc od právnické osoby udělena všemi takto jednajícími osobami – např. za družstvo jedná předseda a místopředseda, pak musí plnou moc i oba podepsat)
• vzor plné moci je přílohou pozvánky - viz nížeNahlášení účasti:
Z organizačních důvodů (zajištění stravování, kapacity sálů atd.) prosíme o vyplnění této jednoduché online přihlášky a to nejpozději do 12.5.2022. V případě dotazů kontaktujte tajemnici svazu Ing. Pavlu Vydrovou (vydrova@cschms.cz, tel. 724 229 094).

Organizační pokyny:
Oběd je v režii každého účastníka, ČSCHMS hradí občerstvení během členského shromáždění.

Kontakt na hotel:
Větrný Jeníkov 198, 588 42 Větrný Jeníkov
tel: +420 567 275 295, email: restauracekd.sro@gmail.com - web: www.stravovani-pribyl.cz

Kompletní pozvánka na členskou schůzi:

Pozvánka mimořádná VČS 2022.pdf, 366 kB
Pozvánka na mimořádnou členskou schůzi 16.5.2022 včetně důležitých organizačních pokynů

Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WA.cz
Hodinový manžel Český Krumlov