Česká verze English version Homepage Kontakty Plemenná kniha webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (590)
Legislativa (225)
Šlechtění (326)
Výběry býků (440)
Výstavy (398)
Zdraví (251)
Pozvánky (503)
Zajímavosti (332)
Ze svazu (614)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Plemenná kniha
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Jednání pracovní skupiny pro masného simentála

04.09.2022,  Kamil Malát  

V rakouském Hohenzellu se v sobotu 3. září 2022 konalo zasedání evropské pracovní skupiny pro plemeno masný simentál (WG Beef Simmental) fungující pod Evropským sdružením chovatelů plemene simmental (fleckvieh). ČSCHMS spolu s Klubem chovatelů plemene masný simentál je v této skupině aktivní od jejího založení a nejinak tomu bylo i letos. Na úvod nový předseda skupiny Mathias Gerber přivítal všechny účastníky, kterými byli zástupci z Německa, Rakouska, Švýcarska, Dánska, Itálie, Velké Británie a České republiky a dále vysvětlil, že dosavadní předseda WG Henning Hansen již není aktivní v rámci dánské asociace, a proto došlo ke změně i na tomto postu.

Prvním z bodů bylo seznámení s aktuální situací v chovu masného simentála v jednotlivých zemích. Toho využili všichni zástupci, Česká republika však jako jediná ze zemí měla připravenu i powerpointovou prezentaci. V té jsme přítomné seznámili s nejdůležitějšími číselnými údaji a také úspěchy českého chovu plemene MS či internetovými nástroji, které mohou být užitečné i pro zahraniční chovatele/firmy (zejména databáze plemenné knihy).

V druhé části programu se řešila genomika. Z příspěvků zaznělo, že všechny zúčastněné země dávají teprve dohromady data k referenční populaci, pouze Rakousko má genomické plemenné hodnoty (GEPH) pro plemeno MS k dispozici, a to jen díky propojení s kombinovanou populací. Tato informace se pak dále diskutovala, neboť například Němci se k tomuto způsobu také nejprve klonili, záhy však od něj upustili z důvodu špatné vypovídající schopnosti takto spočítaných GEPH, což je ovlivněno mj. nízkou provázaností obou populací.

Účastníci se pak rovněž zajímali o projekt Interbeef včetně zkušeností z České republiky, neboť my jsme do této aktivity zapojeni od samého počátku. Debatovalo se k i kvalitě masa či otázka propagace plemene.

Na závěr bylo dohodnut termín a místo dalšího setkání WG Beef Simmental. To se uskuteční v říjnu 2023 ve Skotku v rámci prodejního trhu MS ve Stirlingu.

Odpolední návštěva farmy

Odpoledne pak zájemci mohli zavítat na farmu rodiny Kreilových v Wernthalu nacházející se asi 45 km západně od Hohenzellu. Rodinná farma, na níž společně hospodaří tři generace, se zaměřuje na chov plemene masný simentál (fleckvieh fleisch), chov prasat a drůbeže. Díky omezenému množství pozemků je většina skotu celoročně ustájena uvnitř, pouze malá část krav se pase. Farma hospodaří v nadmořské výšce 365 m.n.m. na 97 ha, z toho 51 ha připadá na ornou půdu, 3,6 ha lesa a 46 ha trvalých travních porostů, které jsou však téměř výhradně využívány na výrobu krmiv. Chovají zhruba 80 krav (plus mladý skot a býky na výkrm). Zajímavostí je, že veškerou svou produkci zpracovávají formou prodeje ze dvora. Ročně takto prodají ze své prodejny 60 kusů hovězího, 200 prasat a 2000 kusů drůbeže. Simentálky proto telí celoročně. V původech krav byly k vidění známí býci nejenom z Rakouska, ale i Dánska, Kanady či České republiky (Oidipus ZSI 451). Věnují se rovněž výstavnictví. Jejich patrně největším úspěchem je dcera býka United Gunna, která v roce 2016 vyhrála federální výstavu v Maishofenu. Překvapivé byly poměrně nízké porodní hmotnosti telat (maximálně 40 kg) či vynikají délka mezidobí (368 dní).
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WA.cz