Česká verze English version Homepage Kontakty Plemenná kniha webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (574)
Legislativa (223)
Šlechtění (310)
Výběry býků (408)
Výstavy (366)
Zdraví (248)
Pozvánky (470)
Zajímavosti (313)
Ze svazu (576)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Plemenná kniha
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Sazby podpor pro rok 2022

12.10.2022,  Kamil Malát  

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula schválil pro rok 2022 sazby plateb na plochu (SAPS), pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí (greening) a dobrovolnou podporu vázanou na produkci (VCS) - tzv. citlivé komodity, mezi které patří také telata masného typu. Sazba na masná telata meziročně nepatrně klesla, její výše pro letošní rok je na úrovni 3.123,92 Kč/tele. Jednotná platba na plochu zemědělské půdy (SAPS) je rovněž nižší, o zhruba 120 korun - letos bude činit 3.213,91 Kč/ha.

Sazba platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí (tzv. greening) je stanovena ve výši 1.767,75 Kč/ha. Stejně jako v předchozích letech chce Ministerstvo zemědělství pokračovat ve zvýšené podpoře mladých zemědělců, a proto je zachována vyšší sazba pro platbu pro mladé zemědělce, která tvoří 50% částku ze sazby na SAPS. Sazba platby pro mladé zemědělce tak pro letošní rok je 1 606,95 Kč/ha.

Také v tomto roce budou vypláceny zálohy na jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy ve výši 70 %. První zálohy přímých plateb budou žadatelům vypláceny již začátkem listopadu 2022.

Sazby přímých plateb v roce 2022:

• VCS - Škrobové brambory: 14 360,56 Kč/ha
• VCS - Chmel: 14 789,21 Kč/ha
• VCS - Ovoce velmi vysoká pracnost: 11 063,93 Kč/ha
• VCS - Ovoce vysoká pracnost: 7 658,06 Kč/ha
• VCS - Zelenina velmi vysoká pracnost: 9 783,68 Kč/ha
• VCS - Zelenina vysoká pracnost: 3 580,07 Kč/ha
• VCS - Konzumní brambory: 4 441,69 Kč/ha
• VCS - Cukrová řepa: 6 924,18 Kč/ha
• VCS - Bílkovinné plodiny: 1 778,18 Kč/ha (vloni: 1 858,56 Kč/ha)
• VCS - Masná telata: 7 809,80 Kč/VDJ tj. 3 123,92 Kč/tele (vloni 3 191,81 Kč/tele)
• VCS - Dojnice: 3 541,83 Kč/VDJ (vloni: 3 659,99/VDJ)
• VCS - Ovce a kozy: 4 082,98 Kč/VDJ (vloni: 4 204,17 Kč/VDJ)

Výše přímých plateb jsou přepočteny dle kurzu Evropské centrální banky ke dni 30. září 2022, tedy 24,549 Kč/euro. Všechny dotace bude vyplácet platební agentura Státní zemědělský intervenční fond.

Evropské platby pak z národních zdrojů ještě doplní přechodné vnitrostátní podpory (PVP) poskytované na zemědělskou půdu, chmel, škrobové brambory, přežvýkavce, krávy bez tržní produkce mléka a ovce a kozy. PVP jsou vypláceny pouze těm zemědělcům, kterým je v daném roce přiznána platba SAPS. Sazby pro tyto platby budou zveřejněny v listopadu 2022.

Vývoj VCS sazeb na masné tele v jednotlivých letech:

• 2022: 3.123,92 Kč/tele
• 2021: 3.191,81 Kč/tele
• 2020: 3.540,96 Kč/tele
• 2019: 3.233,60 Kč/tele
• 2018: 3.475,60 Kč/tele
• 2017: 3.424,10 Kč/tele
• 2016: 3.725,20 Kč/tele
• 2015: 4.000,71 Kč/tele
• 2014: 3.042,87 Kč/tele
• 2013: 2.329,90 Kč/tele
• 2012: 1.629,70 Kč/tele

******************************************************************************

Greening (tzv. ozelenění) je platba za plnění podmínek zemědělských postupů příznivých pro klima a životní prostředí. Nárok na ni mají pouze zemědělci, kteří pěstují různé druhy plodin, na svých polích udržují stanovenou výměru trvalých travních porostů a mají některé plochy vyčleněné pro tzv. ekologický zájem např. krajinné prvky, zalesněné plochy atd. Platba je hrazená z rozpočtu EU.

VCS (dobrovolná podpora vázaná na produkci) je poskytována pouze těm odvětvím (citlivým sektorům) nebo těm regionům členského státu, které čelí určitým obtížím, a přitom jsou obzvláště důležité z hospodářských, sociálních nebo environmentálních důvodů. Zároveň může být vyplácena pouze v míře nezbytné pro vytvoření motivace pro zachování současných úrovní produkce. Platba je hrazená z rozpočtu EU.

VDJ (velká dobytčí jednotka) slouží pro účely dotací k vyčíslení finanční podpory na tuto jednotku či výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat. Pro názornost: 1 VDJ = 1 kráva starší 2 let nebo přibližně 7 ks ovcí či koz.
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WA.cz
Hodinový manžel Český Krumlov