Česká verze English version Homepage Kontakty Plemenná kniha webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (590)
Legislativa (225)
Šlechtění (326)
Výběry býků (440)
Výstavy (398)
Zdraví (251)
Pozvánky (503)
Zajímavosti (332)
Ze svazu (614)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Plemenná kniha
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

První genomická plemenná hodnota pro limousiny

14.11.2022,  Michaela Brzáková  

Čtyři roky sběru genomických informací jak v rámci ověřování původu skotu, tak v rámci řešení projektu na využití genomických údajů a optimalizace šlechtitelských postupů u masného skotu, na kterém Český svaz chovatelů masného skotu spolupracuje s Výzkumným ústavem živočišné výroby, přináší první ovoce. Ve VÚŽV byl vytvořen postup pro předpověď genomických plemenných hodnot (GEPH) pro mateřskou plodnost (věk prvního otelení, první mezidobí a produkční dlouhověkost) masného skotu plemene limousine. Právě tyto plemenné hodnoty by měly být první vlaštovkou genomických plemenných hodnot, které budou k dispozici chovatelům a další plemena budou brzy následovat.

Plodnost byla vybrána jako první skupina vlastností do kterých byly zahrnuty genomické informace, neboť vzhledem k nízké dědivosti vlastností má v tomto případě využití genomiky největší přínos. Díky využití genomických informací můžeme upřesnit příbuznost mezi jedinci a tím opravit nebo zpřesnit příbuzenské vztahy mezi zvířaty (tzv. matici příbuznosti), která je nezbytná pro předpověď plemenných hodnot. To je důvodem, proč genomické plemenné hodnoty dosahují vyšších spolehlivostí v porovnání s klasickou plemennou hodnotou. Toto zvýšení spolehlivostí se pak samozřejmě týká především genotypovaných jedinců.

Vývoj systému genomického hodnocení plodnosti byl rozdělen do dvou částí se kterými se budete moci seznámit v obsáhlejším článku, který bude zveřejněn v prosincovém číslem svazového zpravodaje. Nyní tedy pouze ve zkratce: hodnoty předpovězených GEPH dosahují podobných hodnot jako klasické plemenné hodnoty. Co se ale významně liší, je jejich spolehlivost. U negenotypovaných jedinců došlo pouze k mírnému zvýšení spolehlivosti, a to díky informacím, které do výpočtu přinesli právě genotypovaní jedinci. Oproti tomu nárůst spolehlivosti pro genotypované jedince byl až dvojnásobný. Například u vlastnosti, pro kterou se spolehlivost pohybovala v průměru kolem hodnoty 0,16, bylo dosaženo hodnoty 0,32.

Tyto výsledky ukazují na jednoznačný přínos genomické selekce především pro genotypované jedince. S přibývajícím množstvím genotypovaných jedinců lze však očekávat také navýšení spolehlivosti pro jedince negenotypované. Předpovězené GEPH mohou být mírně ovlivněny nízkým počtem jedinců ve výpočtu (21 167 jedinců), nicméně metodicky jsou předpovězeny správně. Předběžné výsledky GEPH tak mohou být prostřednictvím ČSCHMS do konce roku předány chovatelům, nicméně jejich přesnost může být vzhledem k nízkému počtu jedinců ve výpočtu zkreslena. Tento problém bude vyřešen v momentě, kdy budeme mít možnost předpovídat GEPH pro alespoň dvě plemena současně. Touto problematikou se budeme zabývat v průběhu nadcházejícího roku, takže první genomické plemenné hodnoty na základě kterých se dá selektovat mohou chovatelé plemene limousine očekávat do léta 2023. Současný systém předpovědi GEPH je univerzální a tak jej lze aplikovat i na další čistokrevné početné populace masného skotu (CH, AA, MS, HE). Aby chovatelé malopočetných plemen nepřišli zkrátka, bude další vývoj zaměřen i na jejich zařazení do výpočtu. Cílem je mít společnou předpověď GEPH pro všechna plemena v rámci jednoho výpočtu, tak jak je tomu u klasických plemenných hodnot.

Podrobnosti o nové genomické plemenné hodnotě si můžete přečíst v příštím čísle svazového zpravodaje.

Zpracováno v rámci projektu QK1910059 a LTAUSA 19117.
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WA.cz