Česká verze English version Homepage Kontakty Plemenná kniha webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (584)
Legislativa (225)
Šlechtění (317)
Výběry býků (431)
Výstavy (388)
Zdraví (249)
Pozvánky (488)
Zajímavosti (326)
Ze svazu (592)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Plemenná kniha
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Detaily k platbě na masná telata

29.03.2023,  Kamil Malát  

Ve středu 22. března 2023 schválila vláda několik nařízení, která jsou určující pro zemědělské dotace v novém období. Kromě nařízení vlády k provádění agroenvironmentálně klimatických opatření také to, které se týká přímých plateb. Mezi ty patří také podpory vázané na produkci, do nichž spadají také telata masného typu (§ 36). Jelikož dochází k dílčí úpravě podmínek, považujeme za potřebné s nimi chovatele seznámit. Předně je nutno uvést, že měla-li tato platba v nadcházejícím období pokračovat, bylo na základě diskuzí s Evropskou komisí nezbytné přistoupit k zpřísnění podmínek směřující k lepšímu zacílení couplovaných plateb mj. ve smyslu vyšší kvality.

Podmínky pro poskytování podpory na telata masného typu (zásadní změny jsou vyznačeny tučně):

• Žadatel bude muset telata chovat na svém hospodářství minimálně po dobu 30 dnů (jedná se o bankovní měsíc) bezprostředně nadcházejících po dni narození na některém z hospodářství žadatele (§ 36, odst. 5). V praxi to znamená, že tele se musí narodit a následně být chováno na libovolném z hospodářství žadatele - lze je tedy během této doby přesouvat mezi pastvinami, do a ze zimoviště apod. Podmínka dožití 30 dnů staří telete pro dotaci, stejně tak jako plemeno matky (viz níže), je novou podmínkou pro žádost v roce 2023 - nejedná se však o retrospektivu, byť to chovatel již nemůže ovlivnit (například již nezmění matky dojených plemen, stejně tak, když prodal telata okamžitě po porodu a neměl je těch 30 dní, tak to už také nezmění).
Příklad: pokud se telete narodilo 20. 10. 2022 a žadatel jej 7. 11. 2022 spolu s matkou přesunul z pastviny na své zimoviště a následně jej 22. 11. 2022 odsunul na hospodářství jiného chovatele, tak byla splněna podmínka pobytu 30 dní u žadatele.
• Podpora bude v letošním roce směřovat na telata narozená v období od 1. 4. 2022 do 28. 2. 2023 (od roku 2024 pak za období od 1. března roku předcházejícího do posledního kalendářního dne měsíce února roku podání žádosti - § 36, odst. 1). Období je tento rok o 1 měsíc zkrácené proto, aby se dala vyhodnotit podmínka, že se tele u chovatele dožije věku jednoho měsíce. Letošní žádost je tedy jen za 11 měsíců, aby se mohla vyhodnotit telata ještě před podáním jednotné žádosti (onen 30-ti denní pobyt u žadatele). Jinak by chovatelé mohli podávat žádosti až po cca 8. květnu, což by bylo pro žadatele vzhledem k termínu podání JŽ značně stresující. Takto na předtisku chovatel uvidí způsobilá zvířata s dostatečným předstihem a může žádost podat hned první den, aby na to nemusel myslet.
• Matka telete musí být od porodu telete, na něž směřuje podpora, evidována v systému bez tržní produkce mléka (§ 36, odst. 3)
Matka telete musí mít podíl alespoň 50 % "masné" krve nebo jejich kombinace (§ 36, odst. 3). Jinými slovy to znamená, že při podmínce, že otec telete je vždy čistokrevný býk (100 %), tak tele způsobilé pro dotaci bude muset mít min. podíl 75 % krve některého z vyjmenovaných plemen či jejich kombinace (plemena jsou definována přílohou 18 k nařízení).
Příklad: tele, jehož otcem je charolaiský býk (T100) a matkou česká straka (C100), je dotačně způsobilé, protože český strakatý skot je ve vyjmenovaných plemenech v příloze 18. Pokud však bude matkou telete holštýnská plemenice (H100), byť evidována v systému bez tržní produkce mléka, není tele (T50H50) dotačně způsobilé.
• Otcem telete, na které je podávána žádost, musí být býk masného plemene skotu evidovaný v ústředním registru plemeníků (podle přílohy 19 - u kombinovaných plemen je požadavek na zapsání otce v PK oddílu M).
• Musí být splněna podmínka včasnost hlášení do ústřední evidence - všechna hlášení u telete od jeho narození do dosažení věku 30 dnů musejí být včasná (je to retenční období) a tele nesmí mít v tomto období příznak (je to jako u všech plateb s retenčním obdobím).
• Žádat budou moci chovatelé minimálně na 3 kusy (§ 36, odst. 6)

Semináře k Jednotné žádosti

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond budou v průběhu celého dubna pořádat napříč celou Českou republikou sérii seminářů k příjmu Jednotné žádosti. Jejich předmětem budou prezentace zaměřené na dotační možnosti v agrárním sektoru se zaměřením na platby v rámci Jednotné žádosti. V rámci semináře budete mít možnost se seznámit s aktuálním formulářem Jednotné žádosti 2023, získáte informace o způsobu jejího podání, o podmínkách kontroly podmíněnosti Cross Compliance, o standardech dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES), environmentálních intervencích a o opatřeních vázaných na přímé platby v roce 2023. Semináře se budou konat v místě působnosti regionálních odborů, celkem jich proběhne 59. Konat se bude také 1 webinář. Více informací k samotným seminářům a webináři, termíny a přihlašovací formuláře jsou uvedeny v jednotlivých pozvánkách v přiloženém souboru.

Pozvánka semináře JZ 2023.pdf, 680 kB
Semináře k příjmu Jednotné žádosti 2023

Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WA.cz
Hodinový manžel Český Krumlov