Česká verze English version Homepage Kontakty Plemenná kniha webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (592)
Legislativa (227)
Šlechtění (328)
Výběry býků (447)
Výstavy (398)
Zdraví (253)
Pozvánky (516)
Zajímavosti (338)
Ze svazu (623)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Plemenná kniha
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Výroční členská schůze ČSCHMS již za dva měsíce

24.07.2023,  Kamil Malát  

Již za necelé dva měsíce se v hotelu Medlov (pozn. změna místa) uskuteční výroční členská schůze ČSCHMS (20. – 21. září 2023). Na tomto členském setkání se bude kromě běžné agendy volit i předseda svazu, neboť současný předseda František Farka se z osobních důvodů rozhodl ke dni konání členského shromáždění na tento post rezignovat. Členové výboru se usnesli na podpoře stávajícího místopředsedy Milana Novotného jako vhodného kandidáta na nejvyšší svazovou pozici. Ke kandidatuře se mohou ale samozřejmě přihlásit i další řádní členové svazu, a to v souladu se stanovami nejpozději 14 dní před datem konání členské schůze na sekretariát svazu.

Kromě volby předsedy se bude na členském shromáždění projednávat také další úprava stanov, kterou pod právním dohledem Mgr. Steyn Dufkové připravila pracovní skupina pro legislativní otázky svazu (více v tomto článku).

Dalším z bodů bude projednání návrhu na úpravu sazebníku svazu a plemenné knihy. Vzrůstající náklady, končící grant, nejistoty spojené s národními dotacemi a nutnost personálního posílení odborných pracovníků vedou k potřebě navýšení části poplatků, aby svaz měl dostatečné finanční zdroje na pokrytí služeb a jejich dalšího rozvoje zejména ve vztahu k elektronizaci a digitalizaci. S vědomím, že se jedná o značně nepopulární krok, byly návrhy na změny pečlivě probírány na několika výborových jednání včetně finančního vyjádření navrhovaných změn. Navrhované úpravy včetně odůvodnění najdete v přiloženém dokumentu. V této souvislosti je však nutno uvést, že poplatky za úkony PK zůstávaly i přes dlouhodobý nárůst nákladů neměnné dvacet let! Navíc, polovina z navyšované částky za úkony PK (vydávání POP/ZC) bude převedena jednotlivým klubům k posílení jejich finanční samostatnosti a celkové autonomie. Ruku v ruce s příjmy jdou také náklady, kde svaz hledá rezervy a cesty k další úspoře financí. Mezi tyto náklady se řadí zejména cestovné, kdy v návaznosti na nákup služebních vozů a uvažovanými úpravami metodiky pro odchov býků dojde k úspoře nákladů spojených s cestovními výdaji pracovníků ČSCHMS. Došlo rovněž k úpravě vydávání ZC pro domácí trh či zrušení čipování býků. Další úspory budou předmětem výborových diskuzí v následujících měsících.

Důležité dokumenty

Stanovy ČSCHMS - návrh čistopis (pdf soubor)
Stanovy ČSCHMS - návrh s komentáři (pdf soubor)
Stanovy ČSCHMS - návrh důvodová zpráva (pdf soubor)
Návrh na změnu sazebníku včetně odůvodnění (pdf soubor)
Online k přihláška k účasti na seminář a VČS

„Těžká“ témata odlehčí potom slavnostní okamžik v podobě jmenování čestných členů svazu.

Program prvního dne

Den před konáním členského shromáždění proběhne již avizovaný odborný seminář a jednání některých chovatelských klubů (viz níže, přesná informace bude součástí pozvánky na VČS). Propojujícím tématem semináře bude veterinární problematika z pohledu potřeb chovatelů masného skotu. Nepůjde však o klasický seminář, při němž jsou jednostranně předávány informace posluchačům, ale o interaktivní debatu mezi chovateli a přizvanými veterináři. Tento formát by měl pomoci nastínit adresněji zástupcům Státní veterinární správy problémy, se kterými se chovatelé při své každodenní práci ve vztahu k veterinárním otázkám potýkají. Těmito tématy budou například BVD, respirační onemocnění BRSV či některé požadavky vyplývající z metodiky zdraví. Jména přednášejících a další detaily k semináři se můžete dočíst z této zprávy.

Chovatelské kluby

• Chovatelské kluby konané po skončení semináře: BM, LI
• Chovatelské kluby konané po večeři: BA, FRP, SA, MS, AU (neformální setkání), GA+HI (neformální setkání)
• Chovatelské kluby, které nebudou pořádat na Skalském dvoře jednání: AA, HE, DX, WA, PI

*******************************************************************************

Související články:

Letošní seminář bude na veterinární téma
Paragrafové znění nového návrhu úpravy stanov
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WA.cz