Česká verze English version Homepage Kontakty Plemenná kniha webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (599)
Legislativa (233)
Šlechtění (341)
Výběry býků (490)
Výstavy (407)
Zdraví (261)
Pozvánky (548)
Zajímavosti (350)
Ze svazu (663)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Plemenná kniha
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Přehled kandidátů na post předsedy ČSCHMS

13.09.2023,  Kamil Malát  

Rozhodnutím současného předsedy Františka Farky rezignovat z osobních důvodů ke dni konání členské schůze na post předsedy vyvolalo potřebu zařazení bodu volba nejvyššího zástupce svazu na program nadcházející členské schůze. Volební setkání členů našeho svazu se uskuteční ve čtvrtek 21. září 2023 v hotelu Medlov (všechny informace k VČS najdete pod tímto odkazem). Aby členové měli možnost seznámit se v předstihu s jednotlivými chovateli, kteří svou kandidaturu v souladu se stanovami dopředu ohlásili, představíme vám v tomto textu jednotlivé uchazeče o post předsedy ČSCHMS na základě jimi dodaných informací.

Kandidáti na post předsedy ČSCHMS:

Milan Novotný
MVDr. Ing. Anton Herman

Níže najdete krátké představení jednotlivých kandidátů sestavené podle jimi dodaných informací.

*******************************************************************************

Milan NOVOTNÝ

Jmenuji se Milan Novotný, je mi 43 let, jsem ženatý a mám 2 děti. Vyučil jsem se řezníkem a vystudoval střední ekonomickou školu. Bydlím v Mezihoří u Chrudimi, kde máme také naši farmu. Hospodaříme na 70 ha a chováme plemeno parthenaise (základní stádo činí 45 matek).
Od svých 26 let jsem pracoval na vysoké manažerské pozici, při které jsem získal bohaté zkušenosti. Během pěti let jsem ztrojnásobil zisk a stabilizoval podnik, který má dobré jméno v širokém okolí doposud. Tyto cenné zkušenosti chci využít také pro vedení svazu.
V současné době pracuji pouze na své farmě a vykonávám funkci místopředsedy svazu.
Jako místopředseda jsem měl možnost poznat svaz i z jiného úhlu - jeho ekonomiku, svazové aktivity, řízení zaměstnanců, mezilidské vztahy, atd. V této funkci se snažím především bránit práva chovatelů, vylepšit ekonomiku a pracovní podmínky pro zaměstnance a stmelovat chovatele. Myslím si, že se během mého působení podařilo ledacos vylepšit, například jednotnější výstupy z výboru i pracovní skupiny na úpravu stanov, nákup služebních automobilů, kde očekávám jak úsporu 1 mil. za rok, tak i vyřešení jisté podezíravosti vůči zaměstnancům a po osmi letech dotažení nového programu na kontrolu užitkovosti.

Chtěl bych se vyjádřit k několika tématům se kterými se střetávám nebo jsou diskutovány mezi chovateli, ze kterých dostanete informaci jak o mém názoru, tak i vysvětlení.

Šlechtění jednotlivých plemen
Jsem pro samostatnost plemen. Každé zvlášť by si mělo rozhodovat samo, ví nejlépe co potřebuje a nemusí se ptát, čekat na schválení od ostatních. Také si ale za svá rozhodnutí musí zodpovídat. Svaz a Grémium by měly dohlížet a kontrolovat dodržování šlechtitelských programů a metodik.

Úprava sazebníku
Momentálně jsem pro navýšení poplatků, a to jen z důvodu nejistoty dotací od státu. Během jednoho roku snad budeme vědět kolik od státu dostaneme a bude prostor se k sazebníku znovu vrátit. Plně věřím, že budeme moci, bez ohrožení svazu, poplatky přehodnotit a snížit (ve smyslu, že aktivní chovatelé by měli platit méně). Další novinkou je, že 50 % z navýšení poplatku dostanou kluby. Plemena, která jsou aktivní, dostanou větší finance na vývoj a rozvoj, a budou si moci sami hospodařit a nežádat o všechno výbor. Chybí mi sankční poplatek, myslím tím za pozdní nahlášení odchovu býků u chovatele. Pokud chovatel zapomene, tak ať tím netrpí zvířata, ale jeho peněženka.

13. platy pro zaměstnance
Jsem pro, ale chtěl bych, aby nebyl 13. plat rozdělen plošně. Spíš bych to nazval mimořádnou odměnou podle aktivity (práce přes čas, rozvoj svazu, atd.). Zaměstnanci si odměnu za aktivity navíc zaslouží, aby věděli, že jejich snahu někdo ocení. Bez nich svaz nebude fungovat a všichni víme, jak těžké je v dnešní době najít spolehlivého zaměstnance. Není ale dobré, když toho zaměstnanci zneužívají ve svůj prospěch (např. vyhrožováním). Jednoznačně chci vytvořit spokojený pracovní tým. A když se jim stane jejich práce koníčkem, tak se to určitě projeví i na klidné příjemné atmosféře na vaší farmě.

Ekonomická situace
Ničeho se nebojte, svaz nekrachuje! I když hospodářský výsledek vyšel záporně, tak to nic neznamená. V uplynulém hospodářském roce se pořádaly tři výstavy, které stály 4,5 mil. a v tomto hospodářském roce se žádná výstava pořádat nebude, takže budeme hospodařit s přebytkem. Jen mě trápí jedna neznámá, a to o kolik nám ministerstvo pokrátí dotace. Stále se o tom jen mluví, ale nevíme nic. Budu doufat a věřit, a udělám maximum pro to, abychom je dostaly (co nejvyšší procento).

Výroční členská schůze
Moje přání je, aby tento den byl zase našim svátkem, kdy se setkáme, popovídáme, popijeme... a nebudeme se hodiny dohadovat a řešit svoje ega. Já i mnozí chovatelé jsou tím otráveni.

Znečišťování ovzduší dobytkem
Na toto téma bych chtěl nechat vypracovat studii, která bude sloužit k osvětě. Musíme vyvrátit mýty o tom, že jsme největšími znečišťovateli planety. Veřejnosti je zapotřebí změnit myšlení a doložit, že o nás to opravdu není. Podle mého názoru je cílem nás pošpinit a sebrat nám podporu na chov dobytka.

Propagace
Vytvořit propagační materiál pro reklamu na naši práci - ukázat, v jakých podmínkách naše zvířata žijí, jak se o ně staráme, úroveň zpracování masa a produktů. Můj cíl je zvýšit aktivitu v souvislosti s reklamou a médii.

Informovanost
Při diskusích s chovateli se setkávám se špatnou informovaností a nedostatečným vysvětlováním problémů. Mám pocit, že se potom zbytečně vypouští dezinformace. Cílem je navýšit a vylepšit tok informací k chovatelům.

Junior team
Jednoznačná podpora (soutěže, výlety a atd.). Je to naše budoucnost.

Samostatnost svazu při jednání s ministerstvem
Moc se mi nelíbí, že náš velký svaz zastupuje na jednáních s ministerstvem jiná organizace. Potřebujeme si sami hájit svoje zájmy. Jen je těžké najít ten střed, protože v našem svazu jsou velcí i malí chovatelé. Jednoznačně jednat o podpoře na KUMP, ověřování původu, výstavy, propagaci, na OPB a ozdravení chovů. V těchto bodech nezáleží na velikosti farmy. Dále také zvýšit aktivitu na ministerstvu.

Změna stanov
Na této změně stanov pracovala téměř rok více než desítka lidí. Vše jsme podrobně rozebírali a zamýšleli se i nad možným dopadem při změně. Výstup, který vám předkládáme je v pořádku a vystihuje potřeby svazu. Jedním z největších témat je §16 - kluby. Já jsem jednoznačně pro stejnou kostru ve svazu. Každé plemeno má jeden svůj klub (byl velký tlak, zda ponechat spolky).
Moje vysvětlení: kdybychom ponechali spolky, tak by si jakýkoliv spolek mohl nárokovat místo ve výboru, kde se rozhoduje o budoucnosti svazu. Další věcí je možnost zasahovat z jejich strany do našich stanov, ale opačně už ne. To přece už z principu nejde. Když budou jen kluby, bude lepší organizace, finance pod kontrolou atd…
Že kluby mohou zastupovat spolky, na tom nevidím nic špatného. Je to určitý kompromis, aby v klubu mohl "vládnout" spolek s větší podporou členů, ale svaz mít přesto vše plně pod kontrolou. Je to pouze narovnání problému, který se 30 let přehlížel. Tento kompromis není brán jako značka ideál, ale může zabránit postupnému rozpadu svazu. Svaz jako celek má tu největší sílu. Rozkládání svazu je špatný signál pro vnímání širokou veřejností (ministerstvo - dotace), tak vlastními členy. Chtěl bych uklidnit všechny členy spolků, že vás tímto řešením nikdo ze svazu nevyhazuje, ba právě naopak.
Pořádat různé akce (výstavy) a obchodovat si můžete sami a nemusíte se nikoho na nic ptát. Vlastně vše na co jste zvyklí pojede dál (vážení, výstavy a atd.) Budu rád, když najdeme společnou cestu a případné problémy snadno dořešíme ku prospěchu svazu.

Plně věřím, že jsem Vám podal dostatek informací a vysvětlení, jakou cestou bych chtěl svaz směrovat.
Jsem hrdý, že se za moji kandidaturu postavil výbor (to se u mých předchůdců, pokud vím, ještě nestalo). Je to pro mne důkaz, že věci řeším správně a mám nadále v tomto přístupu pokračovat.
Jsem jen obyčejný člověk se selským rozumem, dívám se na věci s nadhledem, chci být čitelný předseda, abyste věděli, co ode mne můžete očekávat. Jsem zvyklý dívat se na přítomnost, budoucnost, z minulosti si beru jen to dobré a z chyb se poučím. Chci vás doprovázet na cestě za naším “lepším” svazem. Věřím, že když se každý jen trochu zamyslí a přidá ruku k dílu, tak společnou cestou vytvoříme svaz, který nám budou ostatní jen závidět a my budeme hrdí, že můžeme být jeho součástí. Žijeme pouze jednou, tak neztrácejme čas.
Svaz je jenom náš a jaký si ho uděláme, takový bude.

Přeji vám všem hodně zdraví, mnoho chovatelských úspěchů a šťastnou ruku při výběru.

*******************************************************************************

MVDr. Ing. Anton HERMAN

Po důkladném zvážení si dovoluji kandidovat na post předsedy našeho spolku.
Vážím si každého našeho člena a proto by měli mít všichni možnost volby. Je důležité, aby zvolený předseda byl opravdu vybrán z vícero kandidátů, nikoliv aby se volilo systémem "tento jeden, nebo žádný". Věřím, že i kdybych měl dělat favoritovi jenom sparingpartnera, posílí to jeho mandát.

Při práci ve Spolku mám tři roviny seřazeny podle důležitosti:
1. Obecné principy svobody, demokracie a rovnosti členů – základ bude dán nově vypracovanými stanovami a musí také fungovat v praxi.
2. Plemenářská práce, šlechtění a výběr – dodržování a upřednostnění dlouhodobých cílů před jednorázovým prospěchem.
3. Obchod a ekonomika – bez ekonomického základu nelze nic dlouhodobě udržet, Svaz má podporovat obchodování, nikoliv však na úkor prvních dvou rovin.

Mou předností je tah na bránu, trpělivost a argumentace. Ačkoliv jsem v minulé volbě nevyhrál, podařilo se mi splnit svůj volební cíl. Podařilo se mi přesvědčit členy komise pro přípravu stanov o potřebě rovného postavení všech členů, všech plemen, všech klubů, o nutnosti jednoznačných stanov s harmonizovanou propojeností paragrafů. Věřím, že před volbou předsedy to také schválíme. Není to jistě jen má zásluha a ani si ji nehodlám přisvojovat. Děkuji všem za aktivní přístup k naplnění tohoto cíle. Žádný předseda své cíle bez lidí kolem ani naplnit nemůže. Trpělivě jsem poslouchal souhlasné i opačné názory, hledal v nich logiku a pozitiva a dokola vysvětloval svůj postoj. Přímo do očí i písemně mailem, bez osobních útoků, slušně, věcně, s úctou k oponentům. Protistrana mě může přesvědčit, nikoliv však zlomit.

Mou slabou stránkou je "politický" marketing. Marketing je zjišťování a vyvolávání potřeby "mého produktu". Toto dělat nebudu. Nebudu u nikoho vyvolávat potřebu si zvolit právě mě. Nabízím alternativu. Nabízím své zásady a zkušenosti. Pokud si je členové vyberou, bude to především čest a závazek. Pokud si vyberou jinou alternativu, je to svobodná volba a všichni ji budeme respektovat.

Přeji nám všem, abychom si napotřetí vybrali předsedu, který vydrží se ctí celé funkční období.

základní údaje:
- věk: 53 let, bytem Varnsdorf
- vzdělání: veterinární lékař a zemědělský ekonom
- chovatelské předpoklady: chovatel a předseda klubu BM, veterinář s licencí KVL ČR
- manažerské předpoklady: ředitel několika společností s chovem masného skotu, v minulosti zootechnik, předseda zemědělského družstva, inspektor Státní veterinární správy

*******************************************************************************
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WA.cz