Česká verze English version Homepage Kontakty Plemenná kniha webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (594)
Legislativa (230)
Šlechtění (336)
Výběry býků (453)
Výstavy (401)
Zdraví (257)
Pozvánky (526)
Zajímavosti (342)
Ze svazu (634)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Plemenná kniha
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Chovatelé masného simentála jednali v Chotěboři

16.11.2023,  Kamil Malát  

Chovatelé sdružení v Klubu chovatelů plemene masný simentál se po čase opět sešli, aby debatovali o chovu a navazujících tématech spojených s tímto masným plemenem. Místem setkání byla Chotěboř, kde v příjemném prostředí restaurace Panský dvůr řešili otázky kolem výstavnictví, navrhovaných změn v metodice pro odchov plemenných býků, zdravotní problematiky ve vztahu k BVD a respiračním onemocněním či sdíleli poznatky ze zahraničních cest. Odpolední část pak patřila návštěvě chovu pana Nedbala, který se svou rodinou hospodaří v nedalekém Kroměšíně.

V úvodu předseda klubu Vladimír Chytka přivítal přítomné a shrnul společně s účastníky poznatky z cest do Irska, kam se v létě vypravilo několik chovatelů v rámci zájezdu organizovaného Klubem chovatelů plemene MS. Kamil Malát pak stručně seznámil s jeho výjezdem do Skotska, kam se vypravil na zasedání pracovní skupiny pro masného simentála při evropské organizaci European Simmental Federation. Výstupem je, že v roce 2025 by se toto setkání mělo uskutečnit v Brně při příležitosti národní výstavy.

Další část debat se točila kolem výstavnictví, a to nejenom v podobě ohlédnutí za letošním ročníkem brněnské národní výstavy, ale i pohledem do budoucna. Chovatelé potvrdili, že v příštím roce mají zájem uspořádat speciální klubový šampionát v Lysé nad Labem, který se bude konat počátkem října společně s výstavou plemene charolais. Rozhodčí by měl být z České republiky. Někteří chovatelé se zúčastní i oblíbené Kralovické výstavy na Hadačce, kde by chtěli minimálně formou komentované přehlídky představit zástupce plemene MS.

Chovatelé diskutovali rovněž o plánech, jaké cesty uskuteční v roce 2024. Konečné rozhodnutí padne na příštím klubu v únoru. Jedním z návrhů byla Simental tour po jižních Čechách, další možností je návštěva chovů v Anglii nebo návštěva Švýcarska spojená se sháněním krav z hor. Jiří Chlupáček pak nadnesl myšlenku uspořádat na jejich hospodářství v západočeské Ležnici počátkem září 2024 aukci plemenných jalovic. Blízkost farmy nedaleko hranic s Německem by mohla přitáhnout německé chovatele, kteří mají stoupající zájem o nákup českých zvířat. Při této příležitosti se rozvinula debata a výměna zkušeností týkající se certifikace chovů prostých onemocnění BVD, které je dnes velkou překážkou pro export do Německa a Rakouska. V části věnované veterinárním otázkám se pak řešili i respirační onemocnění a zda povinnost vakcinovat na tyto choroby promítnout do veterinárních podmínek na výstavy či nikoliv. Jednoznačné stanovisko Klub MS přijme až po odborné diskuzi s veterináři.

Výstupem z jednání je také dohoda nad uspořádáním praktického semináře k lineárnímu hodnocení, tzv. "sladění oka", který proběhne v první polovině února na chovu pana Habra v jihočeských Báňovicích.

Velká část diskuzí se týkala rovněž návrhu na úpravu metodiky, která byla předmětem srpnového Grémia předsedů rad plemenných knih. Na klubu přítomní chovatelé po detailní rozpravě jednoznačně vyjádřili podporu udržení stávajícího systému hodnocení exteriéru býků až při základním výběrů, včetně jejich vodění způsobem, jak je ukotveno v současném znění metodiky pro testování plemenných býků. V tomto duchu budou vystupovat reprezentanti Klubu MS na dalším jednání Grémia, kde se bude toto téma probírat. Odsouhlaseny byly rovněž výběrové komise, které budou i nadále pracovat ve složená dva pracovníci svazu a jeden chovatel.

Na závěr zástupci inseminačních firem představili své novinky v nabídce ID a poté se účastníci přesunuli do Kroměšína na nedaleký chov pana Nedbala. Ten zde s rodinou hospodaří na 109 ha, z toho ze 9 ha lesního porostu. Dlouhodobě se věnuje plemeni masný simentál, produkuje plemenné býky, část jalovic prodává jako plemenné, zbytek realizuje formou prodejů zástavového skotu.
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WA.cz