Česká verze English version Homepage Kontakty Plemenná kniha webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (598)
Legislativa (233)
Šlechtění (338)
Výběry býků (486)
Výstavy (406)
Zdraví (259)
Pozvánky (545)
Zajímavosti (349)
Ze svazu (653)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Plemenná kniha
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Nová pravidla pro welfare zvířat při přepravě

07.12.2023,  Kamil Malát  

Evropská komise navrhla nová pravidla pro dobré životní podmínky v přepravě zvířat, dnes k tomu zveřejnila návrh nařízení (viz příloha) a vydala tiskovou zprávu. Materiál pracuje s výrazným omezením doby přepravy, teplot, při kterých je možné zvířata přepravovat, ale i zvýšením prostoru pro zvířata během transportu. Náš svaz vnímá potřebu zajištění adekvátních podmínek zvířat při přepravě, dlouhodobě ale zastává názor, aby byla účinněji vymáhána stávající pravidla namísto jejich zpřísňování. Pokud dojde ke schválení návrhu v současné podobě, lze očekávat negativní dopady do obchodování, zejména se zástavovým skotem, což může značně ohrozit celý sektor chovu skotu BTPM.

Jednáme proto v tomto duchu s MZe a dalšími organizacemi a skupinami, aby se podařilo materiál upravit tak, aby jeho dopady pro chovatele a obchodníky byly co nejmenší. A co přesně legislativní návrh obsahuje? V oblasti hospodářských zvířat se zaměřuje na tyto čtyři základní prvky pro lepší životní podmínky zvířat:

Omezená doba jízdy a více přestávek na odpočinek

Zvířata určená k porážce budou moci být přepravována maximálně po dobu 9 hodin, přičemž v současné době není délka cesty na jatka nijak omezena (pouze požadavek na odpočinek 24 hodin na kontrolním stanovišti po 24 až 29 hodinách cesty, v závislosti na druhu). U ostatních zvířat je maximální doba cesty 21 hodin, která musí zahrnovat alespoň 1 hodinu odpočinku po 10 hodinách. Po této cestě musí být zvířatům poskytnuto 24 hodin odpočinku mimo vozidlo před pokračováním v cestě. Během odpočinku je nutné zvířata krmit a podat jim vodu. Po 24hodinové době odpočinku mohou být zvířata přepravována ještě jednu etapu v délce 21 hodin (včetně 1h odpočinku po 10 hodinách), po které musí dorazit do cílové destinace. Komise argumentuje při snížení doby přepravy kromě zájmu o větší pohodlí zvířat při přepravě i tím, že tento nový přístup spočívající v omezené době jízdy je v souladu s právními předpisy o sociálních právech řidičů.

Zvýšené nároky na prostor

Návrh výrazně mění prostorové možnosti ve srovnání se stávajícími právními předpisy. Návrh určuje minimální prostor, který musí mít zajištěno každé zvíře, a to podle hmotnosti a druhu. Tyto minimální standardy se řídí doporučeními EFSA a mají vést k tomu, aby umožnily zvířatům bezpečný převoz a odpočívání během cesty. To ve svém důsledku povede k tomu, že dopravní prostředky pro přepravu skotu nebudou moci jezdit tak vytížené. Na kamion se vejde méně zvířat něž nyní, bude třeba je přepravovat větším množstvím dopravních prostředků, což se negativně odrazí na uhlíkové stopě a také na ekonomice obchodování.

Návrh obsahuje rovněž řadu nových požadavků, které mají zajistit, že aktualizovaná pravidla EU na ochranu zvířat během přepravy budou účinně uplatňována také na vývoz až do místa určení v zemi mimo EU. To zahrnuje přísnější pravidla pro přepravu zvířat po moři (přísnější normy námořní bezpečnosti pro plavidla a personál vyškolený v oblasti dobrých životních podmínek zvířat na palubě), jakož i nový nezávislý systém auditu a certifikace pro vývoz zvířat po silnici i po moři.

Teplotní limity při přepravě

Návrh rovněž zavadí teplotní limity při přepravě, která mají dle Evropské komise chránit zvířata před extrémními teplotami (horkem i chladem). Pokud se očekávají teploty mezi 25 °C a 30 °C, musí být cesty omezeny na maximálně 9 hodin. Při denních teplotách nad 30°C bude přeprava zvířat povolena pouze v noci (v čase mezi 21:00 a 10:00). Když bude noční předpověď teploty nad 30°C, budou muset mít zvířata zajištěna o 20 % více prostoru, aby se předešlo tepelnému stresu. Současně, když se očekává teplota pod 0 °C, musí být silniční vozidla zakryta a zvířata musí být chráněna před nepříznivými povětrnostními vlivy (mráz a vítr). Pod -5°C, kromě výše uvedených opatření, nesmí doba jízdy přesáhnout 9 hodin.

Přeprava neodstavených telat

Zvláštní ustanovení jsou zahrnuta pro zranitelná zvířata, jako jsou březí zvířata či neodstavená telata. U nich doba přepravy nesmí přesáhnout 8 hodin. Tento limit může být odchylně prodloužen na 9 hodin cesty + 1 hodinu odpočinku + 9 hodin cesty před dosažením konečného místa určení, pokud je dopravní prostředek vybaven schváleným systémem krmení. Pokud se část cesty pro přepravu těchto zvířat uskutečňuje na moři, tato část cesty se nezapočítává do doby přepravy.

Návrh dále obsahuje samostatná ustanovení pro kočky a psy, prodejce, zverimexy a útulky, včetně minimálního věku pro přepravu a doplňkových veterinárních kontrol, jakož i nových a specifičtějších požadavků na přepravu vodních živočichů.

Přechodné období

Podle navrhovaných pravidel budou mít provozovatelé podniků 5 let na to, aby se přizpůsobili některým novým opatřením, která vyžadují dlouhodobější plánování a investice. Některé dopravní společnosti budou muset upravit a investovat do svých nákladních vozidel, aby poskytly více prostoru na zvíře. Ti námořní přepravci, kteří v současnosti nedodržují požadované normy námořní bezpečnosti pro zvířata, budou muset plavidla renovovat.

*******************************************************************************

Související články:

Revize právních předpisů týkajících se přepravy zvířat
Pozice Evropského parlamentu k welfare
ČSCHMS vítá výsledek hlasování EP o přepravě zvířat
EU připravuje revizi legislativy k transportu zvířat
Jednání s MZe ohledně hovězího masa
EU plánuje revizi legislativy pro dopravu zvířat

Připojený dokument:

Návrh legislativy pro přepravu zvířat.pdf, 753 kB
Návrh Nařízení Evropského parlamentu a rady, který se mění nařízení o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností, o změně nařízení Rady (ES) č. 1255/97 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1/2005 (AJ verze)

Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WA.cz