Česká verze English version Homepage Kontakty Plemenná kniha webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (595)
Legislativa (230)
Šlechtění (336)
Výběry býků (464)
Výstavy (402)
Zdraví (257)
Pozvánky (527)
Zajímavosti (343)
Ze svazu (637)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Plemenná kniha
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Chovatelé masného simentála jednali v Telči

31.01.2024,  Kamil Malát  

Chovatelé plemene masného simentála se ve dnech 30. – 31. ledna 2024 sjeli do jihočeských Báňovic a nedaleké Telče na dvoudenní jednání chovatelského klubu. První den se na farmě pana Habra konal praktický seminář pro chovatele plemene masný simentál a terénní pracovníky ČSCHMS týkající se lineárního popisu zevnějšku tohoto masného plemene, druhý den se v Telči uskutečnilo vlastní jednání klubu, které mělo na programu celou řadu zajímavých bodů. Na setkání konané v přátelské atmosféře se sjela asi třicítka chovatelů a zájemců o chov plemene masný simentál.

Školení na hodnocení a popis exteriéru
První den školení po teoretické části přišla na řadu praktická demonstrace hodnocení. Hlavním cílem akce bylo před nadcházející sezónou výběrů plemenných býků sladit oko, aby byli všichni zástupci ve výběrových komisích přistupovali k bodovému popisu exteriéru jednotně. Kromě toho se debaty vedly také o zbarvení, kdy chovatelé jednoznačně definovali, že jiné, než bílé zbarvení hlavy není důvodem pro horší známkování užitkového typu.

Jednání chovatelského klubu
Po uvítání předsedy klubu Vladimíra Chytky seznámil přítomné chovatele s novinkami ze svazového dění předseda svazu Milan Novotný. Zmínil například nákup dalších služebních vozů, pořízení stejnokroje pro pracovníky svazu, ekonomické otázky a také se stručně vyjádřil o personálním posílení úseku plemenné knihy.

Rozbor dat z kontroly užitkovosti
Na úvodní bod navázal Karel Melger, inspektor pro kontrolu užitkovosti, který formou prezentace představil detailní číselné údaje pro MS vycházejí z dat kontroly užitkovosti. Plemeno masný simentál se dlouhodobě drží na třetí příčce pokud jde o stavy čistokrevných plemenic a jeho počty postupně rostou. Karel Melger dále rozvedl parametry růstové schopnosti či výsledky odchovu plemenných býků, kdy v roce 2023 byl vysoký podíl prodaných býků v aukcích (přes 50 %) při průměrné ceně přesahující 100 tisíc korun. Inseminace tvoří asi 21 % podíl při zajišťování reprodukce ve stádech, v tomto případě má mírně klesající trend. Podrobně rozvedl také ukazatele týkající se bodového hodnocení exteriéru. Detaily se mohou zájemci dočíst v přiložené prezentaci.

Odchov plemenných býků
Martina Kopáčková seznámila chovatele s výsledky jednání Grémia předsedů rad plemenných knih, které se týkalo odchovu plemenných býků a návrhů na změnu metodiky. Zápis s jednotlivými body, kde je možné se dozvědět více, je k dispozici na webových stránkách svazu. Ve svém vystoupení vypíchla intenzitu vážení na OPB a také návrh na posun odchovu v červnu narozených býků ze třetího do čtvrtého turnusu. Tento návrh Klub MS hlasováním jednoznačně odmítl. Debatovalo se rovněž o stanovení požadované úrovně přírůstku pro býky MS. Zde Klub MS zatím žádný závěr neučinil, téma bude předmětem dalšího jednání Rady plemenné knihy. Martina Kopáčková dále uvedla stanovisko Klubu MS, který se v případě návrhu na provádění popisu exteriéru kloní k zachování stávajícího stavu. Otevřela i otázku vodění a předvádění býků při základních výběrech a vyzvala chovatele k diskuzi. Ti vyjádřili jednoznačně potřebu zajištění bezpečné ovladatelnosti býka a zastávají proto spíše názor na zachování současného stavu z pohledu definice předvádění býků v metodice pro odchov býků. Nadnesen byl také způsob přepočtu roční hmotnosti, kdy podle Pavla Káčera máme dvojí metr pro býky testované na OPB a v odchovu u chovatele, a proto by bylo vhodné se nad tímto tématem zamyslet.

Dalším bodem bylo jmenování zástupců z řad chovatelů do výběrových komisí na OPB: Jiří Chlupáček (západní Čechy), Lenka Placandová / František Valihrach (Cunkov), Daniel Nátr / František Valihrach (Osík, Horní Dubňany), Libor Zámečník (Osíčko), Daniel Nátr (Janovice).

Plemenné hodnoty
Pavel Káčer otevřel téma plemenných hodnot kdy uvedl že, odbourání PH jako selekčních kritérií, by mohlo vést k jejich „oddémonizování“ a nastartování seriózní diskuze na toto téma mezi chovateli. Zmínil rovněž určité nejasnosti ohledně výkladu PH, například při stanovování průměru PH (který není 100) či výše PH, která by bylo vhodné rozkrýt a rozklíčovat, aby byly chovatelům lépe srozumitelné a také akceptované v zahraničí. Malát požádal o sestavení osnovy problematických bodů, které by probral se zodpovědnými osobami.

Zdravotní oblast
Po konzultaci s MVDr. Bečvářem Martina Kopáčková chovatelům prezentujícím se na výstavách doporučila zvířata chránit před respiračními chorobami intranasální vakcinací na BRSV. Jako vhodnou možnost byl zmíněn přípravek Bovilis Intranasal RSP, který k zajištění imunity stačí aplikovat těsně v den nakládka a je současně finančně dostupný (pozn. informace uvedená v příbalovém letáku přípravku je však odlišná). V oblasti zdravotní problematiky se dále řešilo ozdravování od BVD na úrovni chovatelů dle metodického pokynu SVS. Většina chovatelů se do certifikačního programu zatím nezapojila, chybí jim větší motivace. Svaz se obrátí na SVS s žádostí o stanovení podmínek pro karanténní stáj pro BVD.

Aukce jalovic plemene masný simentál a výstava Simmental show Lysá
Aukce by mohla proběhnout na farmě rodiny Chlupáčkových v Ležnici (výhoda blízkosti s Německa), druhou možností se nabízí uspořádání aukce při příležitosti konání výstavy v Lysé nad Labem. Chovatelé počítají s nabídkou cca 10 jalovic, které kvalitativně budou splňovat nejvyšší parametry. Chovatelé MS se aktuálně přiklání spíše k variantě aukci zorganizovat v Lysé nad Labem společně s chovateli charolais po skončení šampionátu v sobotu večer. V neděli pak proběhne soutěž Junior teamu a také soutěž chovatelských skupin. Sudími budou čeští hodnotitelé – posuzování bude rozděleno dle kategorií mezi Daniela Nátra jako zástupce chovatelů a dále Radka Dobeše a Olgy Kovalové z řad odborných pracovníků ČSCHMS.

Simmental tour 2024
Členové Rady plemenné knihy navrhli uspořádat již dříve avizováno Simmental tour v jarním období v termínu 24. – 25. května 2024 v Jižních Čechách s návštěvou těchto farem: p. Hodina, p. Kána, p. Valenta, p., firma Daňhel, Placandovi, Samohejlovi, p. Talafous.

Německá národní výstava MS – Lipsko 2024
Ve dnech 12. – 14. dubna 2024 se v německém Lipsku uskuteční 6. Bundesschau Fleckvieh-Simmental. První den (pátek 12.4.) budou hodnocena mladá zvířata, v sobotu 13.4. se divákům představí junioři a v neděli 14.4. se uskuteční soutěžní přehlídka plemenic a býků. V návaznosti na tuto výstavu se bude v sobotu konat zasedání pracovní skupiny pro plemeno masný simentál (ESF Beef Simmental working group). Součástí programu bude v pátek odpoledne i návštěva chovů a v sobotu pak proběhne chovatelský večer. Zájemci o koordinovanou účast nechť kontaktují předsedu klubu a to nejpozději do 8.2.2024 kvůli zajištění ubytování. Detaily včetně možnosti ubytování najdete v v tomto odkazu (pdf soubor).

Na samý závěr zazněla nabídka komerčních firem ohledně produktů a ID. Pavel Káčer zmínil extrémně vysokou úroveň české genetiky, která má výborné jméno po světě, což dokazuje export ID českých býků do mnoha zemí.

Připojený soubor:

Rozbor MS 31.01.2024.pdf, 1 MB
Prezentace z Klubu chovatelů masný simentál - Telč 31.1.2024

Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WA.cz