Česká verze English version Homepage Kontakty Plemenná kniha webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (598)
Legislativa (233)
Šlechtění (338)
Výběry býků (478)
Výstavy (406)
Zdraví (259)
Pozvánky (541)
Zajímavosti (348)
Ze svazu (647)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Plemenná kniha
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Výzva - zpětná vazba k návrhu legislativy pro přepravu

19.02.2024,  Kamil Malát  

Evropská komise zveřejnila ve všech jazycích texty týkající se revize právních předpisů v oblasti přepravy, které byly před dvěma měsíci publikovány v angličtině. Jedná se legislativní návrh a jeho přílohu, pracovní dokument útvarů Komise a posouzení dopadů. Současně se zveřejněním materiálů byla otevřena zpětná vazba k legislativnímu návrhu, v níž se může až do 12. dubna vyjádřit každý občan EU. Náš svaz bude samozřejmě stanovisko posílat, je ale víc než žádoucí, aby se do konzultace zapojili i jednotliví chovatelé. Pokud totiž dojde ke schválení návrhu v současné podobě, lze očekávat negativní dopady do obchodování, zejména se zástavovým skotem, což může ohrozit celý sektor chovu skotu BTPM.

Evropská komise slibuje, že všechny obdržené připomínky zanalyzuje, vytvoří shrnutí a předloží ho Evropskému parlamentu a Radě k legislativní diskusi. Doposud zaslané připomínky jsou zveřejněny na internetových stránkách komise a jak je z nich patrné, více než 97 % tvoří připomínky občanů „z ulice“.

Podle návrhu by pravidla EU týkající se dobrých životních podmínek zvířat během přepravy měla být nahrazena novým nařízením s cílem zlepšit jejich životní podmínky. Nová opatření se zaměří zejména na způsobilost k přepravě, intervaly napájení a krmení, délku trvání cesty a doby odpočinku, dopravní prostředky, přepravní podmínky a vývoz do zemí mimo EU.

Informace týkající se návrhů legislativy pro přepravu hospodářských zvířat včetně odkazu na konzultaci


Jaké úpravy v přepravě legislativní návrh zavádí?

Zavedení návrhu do praxe by například znamenalo, že zvířata určená k porážce budou moci být přepravována maximálně po dobu 9 hodin, u ostatních zvířat by byla maximální doba cesty 21 hodin. Návrh rovněž zavadí teplotní limity při přepravě, kdy při teplotách mezi 25 °C a 30 °C by měly být cesty omezeny na maximálně 9 hodin či určuje minimální prostor, který musí mít zajištěno každé zvíře, a to podle hmotnosti a druhu. Omezení by se měla dotknout také možností vývozů telat z mléčných systémů. Detailní výčet navrhovaných změn shrnuje tento článek.

*******************************************************************************

Související články:

Nová pravidla pro welfare zvířat při přepravě
Revize právních předpisů týkajících se přepravy zvířat
Pozice Evropského parlamentu k welfare
ČSCHMS vítá výsledek hlasování EP o přepravě zvířat
EU připravuje revizi legislativy k transportu zvířat
Jednání s MZe ohledně hovězího masa
EU plánuje revizi legislativy pro dopravu zvířat

Přiložený soubor:

Návrh nařízení - přeprava zvířat.pdf, 1 MB
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1255/97 a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1/2005 včetně příloh (ČJ verze)

Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WA.cz