Česká verze English version Homepage Kontakty Plemenná kniha webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (560)
Legislativa (221)
Šlechtění (297)
Výběry býků (404)
Výstavy (337)
Zdraví (241)
Pozvánky (444)
Zajímavosti (302)
Ze svazu (546)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Plemenná kniha
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Rentabilita chovu krav BTPM v ČR za rok 2018

26.06.2019,  Kamil Malát  

Stejně jako v předchozích letech, tak i letos Výzkumný ústav živočišné výroby provedl vyhodnocení nákladovosti chovu krav bez tržní produkce mléka (KBTPM). Bohužel díky nízkému zájmu chovatelů (do naší výzvy k zapojení do šetření se přihlásilo méně než 20 podniků) nejsou výsledky tak reprezentativní, jak by mohly být. I tak ale poskytují důležitý přehled o ekonomice chovu masného skotu v ČR. Z dat vyplývá, že při započtení všech dotací dosahují podniky s chovem KBTPM v průměru zisku jen 1.193 Kč/krávu/rok. Bez dotací je pak ztráta na jednu krávu ročně -13.064 Kč!

Hlavní ukazatele chovu krav bez tržní produkce mléka (KBTPM) v souboru podniků jsou zobrazeny v tabulce 1 (viz příloha). V roce 2018 byly získány údaje od 17 podniků s chovem krav bez tržní produkce mléka z různých oblastí ČR. V průměru bylo chováno v jednom podniku 169 krav a na jednoho pracovníka připadalo 42 krav, což je srovnatelné s výsledky za posledních pět let. Hlavní podmínkou úspěšnosti chovu je vysoký počet narozených, resp. odchovaných telat. Většina autorů uvádí, že pro zajištění dostatečné rentability je zapotřebí odchovat 90 až 100 telat od 100 krav za rok. U souboru podniků bylo v roce 2018 na 100 krav narozeno 95 telat a odchovaných bylo 91. Počet narozených telat na 100 krav se u souboru podniků v průběhu let 2013 až 2018 zvýšil o 7,2 telat na 100 krav (+ 8%), byl vyšší, než vychází v kontrole užitkovosti masných plemen v ČR a zvyšující počet měl pozitivní dopad do ekonomických výsledků chovu. Věk při prvním otelení se v roce 2018 mírně snížil, což může být též způsobeno zastoupením plemen v podnicích.

Průměrné celkové náklady u souboru podniků za rok 2018 činily 33,7 tis. Kč na jednu chovanou krávu, tj. 92,3 Kč na krmný den a 37,2 tis. Kč na jedno odchované tele. Při srovnání nákladů na krávu a rok s roky předešlými (tabulka 2 v příloze) je patrné, že od roku 2013 se náklady každým rokem mírně zvyšují. V roce 2018 náklady meziročně stouply o 860 Kč na krávu a rok (+ 3 %) a byly nejvyšší ze zkoumaných let. Meziroční zvýšení bylo zapříčiněno zejména růstem pracovních nákladů a krmiv. Nejvíce v letech hodnocení kolísaly odpisy a ostatní náklady. Odpisy krav jsou dány roční obměnou stáda, náklady na odchov jalovic a tržbami za prodej vyřazených krav. Výše ostatních nákladů je z velké míry ovlivněna způsobem evidování a účtování jednotlivých nákladových položek. V roce 2018 byly (podobně jako v letech minulých) největšími náklady krmiva (22 %), pracovní náklady (19 %), vnitropodnikové náklady (14 %) a ostatní náklady (13 %).

Výnosovou stranu chovu tvoří příjmy za prodej telat (k dalšímu chovu či na jatka v ČR nebo v zahraničí) a ocenění telat využitých v rámci vlastního chovu. Z hodnocených šesti let byly tyto tržby nejvyšší v roce 2018. Při téměř stejném počtu odchovaných telat jako ve dvou předešlých letech byly nejvyšší tržby způsobeny vyšší cenou za tele (prodej často realizován na zahraničních trzích). Bez započítání dotací vychází v chovu ztráta ve všech sledovaných letech (rentabilita -42 až -46 %), což hovoří o nutnosti státní podpory tohoto sektoru. Při zohlednění dotací bylo dosaženo v každém roce kladného výsledku hospodaření (rentabilita +2,1 až +8,7 %). V roce 2018 rentabilita meziročně poklesla v důsledku již zmíněného růstu průměrných ročních nákladů chovu.

V kontextu získaných výsledků je třeba dodat, že do šetření se zapojily zejména podniky s vyšší úrovní managementu (plemenařící chovy), které do jisté míry spočítané výsledky zkreslují. Při zapojení většího množství chovatelů napříč všemi výrobními typy KBTPM (plemenařící i komerční chovy) lze předpokládat další snížení průměrné rentability chovu KBTPM.

Vaše zapojení do budoucího šetření umožní získat data, která nám pak mohou pomoci např. při jednání s MZe o dotační politice. Detailní rozbor doplněný o další zajímavé ukazatele připravujeme vydat v následujícím čísle svazového zpravodaje.

zpracoval:
Ing. Jan Syrůček
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.
tel: +420 267 009 529
e-mail: syrucek.jan@vuzv.cz


Ekonomika KBTPM 2018.pdf, 202 kB
Rentabilita chovu krav bez tržní produkce mléka v ČR za rok 2018

Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WA.cz
Hodinový manžel Český Krumlov